Satan

Satan

Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Satan, Šelma, Dávný had a Drak

Původ Satana, kdo je Satan

Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a nejdokonalejší ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cheruba (což je nejvýše postavený anděl). Pýcha na vlastní dokonalost a vztek kvůli Člověku, kterého Bůh stvořil aby byl jeho obrazem, přivedla Satana ke vzpouře vůči Bohu. Satana v jeho vzpouře proti Bohu následují andělé, které nazýváme démony. Kvůli této vzpouře zamezil svrhl Bůh Satana a jeho anděly démony mimo Nebe a mimo svět lidí. Podrobněji čtěte v Příběhu všech příběhů. (Pokračování textu…)