Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

Vyvázání se z démonské služby, odstranění prokletí

Krok 1 – Informovanost

Nejmocnější zbraní, která démonům pomáhá zaútočit, je lidská pýcha na své domnělé  “úplné vědění”. Udržuje člověka v pocitu, že všechno dobře zná a že vzdělaný člověk přeci ví, že démoni neexistují. Případně že se dělí na zlé a neutrální či hodné démony, což je nesmysl. Pouze takovými dezinformacemi můžou člověka udržet úplně bezmocného ve svém vlivu. Jediný nepřítel, kterého nemůžeme porazit, je ten, o kterém nevíme, co a proč to dělá.

Krok 2 – Pochopení problematiky

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 8833

Reflexní terapie, thajské a shiatsu masáže

Reflexní terapie, thajské a shiatsu masáže

Křesťané by měli být velmi opatrní, pokud jde i o tak zdánlivě banální věc jako jsou masáže. V současné době se v sortimentu služeb nenabízejí jen běžné fyziologické masáže, ale také thajské, reflexní, shiatsu a jiné.

Nejde jen o prosté masírování svalstva, protože tyto masáže s původem v asijské kultuře s sebou nesou také její duchovní poselství, které je v podstatě uctíváním démonů.Všechny výše jmenované typy masáže pracují jednak s pojmy reflexních bodů a úzce se tak provazují s akupresurou, kromě toho v sobě zahrnují prvky jógy a operují s oblíbeným esoterickým pojmem „energie, energetické dráhy“ apod.

Thajská masáž se někdy přímo označuje jako jóga pro líné nebo jako „aplikovaná hatha jóga“, nijak se tedy netají svou provázaností s jógou a tím potažmo i s hinduismem.

Alarmující je zejména fakt, že každá masáž začíná meditací, někdy nazývanou „meditativní modlitba“, čímž se budí zdání, že jde o něco pozitivního a posvátného. Citujme z informačního článku pro zájemce o thajskou masáž: „Meditace je podmínkou k soustředění mysli na masáž a k udržení bdělého meditačního stavu během práce. Thajští maséři se v této chvíli obracejí k zakladateli umění. Modlitba je prosbou o osvobození pacienta od všech bolestí a nemocí. Prvními doteky přejímá pacient masérovo vyladění a rytmus následující sestavy. Proto je kladena taková důležitost na zklidnění mysli a koncentraci“ (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 1070

Rozdíl mezi pokojem od Boha a harmonií duše vyvolanou démony

Rozdíl mezi pokojem od Boha a harmonií duše vyvolanou démony

Ten, kdo nepoznal Boha ani nemá v srdci touhu po Pravdě, bude celý život žít v temnotě a nebude nikdy svobodně vědět, jaký je běh světa. Bude stále tápat. Bezbožný člověk se ale může různými technikami omámit nebo zbavit svobodné vůle, aby tuto svou nejistotu přestal vnímat.

Bezbožnost a Nepravost je založena na uvedení lidí do klidu a pasivity v nepravosti. Bůh říká, že sešle mocné dílo klamu, aby se ti, kdo nepřijali lásku k Pravdě zamilovali do nepravosti a zůstali v ní.

(Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 994

Rozsuzování není odsuzování

Satan si použil své služebníky k tomu, aby zabránil odhalovat bludná učení a vyloučit jejich šiřitele.

Slova “souzení” a “rozsuzování” se pro řadu křesťanů stala synonymy, přestože mají odlišný význam.

Satanisté, kteří se infiltrovali do křesťanských Církevních Organizací (případně tato společenství přímo založili jako tzv. Rezervace pro křesťany), si své postavení pojistili učením, které bychom krátce mohli nazvat “nesuď”. Bible na mnoha místech varuje před souzením druhých lidí. O čem je vlastně řeč? (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 339

Řeš problémy podle pořadí důležitosti

Řeš problémy podle pořadí důležitosti

Pokud se nacházíme na palubě lodi, která právě najela starou minu a do podpalubí se valí spousta vody, NENÍ VHODNÝ ČAS na to začít řešit způsob žehlení halenek lodních stevardek.

Stejně se chovají Církevní Organizace, které nevyučují, co se ve Světě odehrává a jaké věci jsou smrtelně nebezpečné. Nechají své členy, aby si nasbírali co naleznou a konzumovali to.

Ten, kdo přeci jen začne žehlení v tento kritický okamžik řešit, je:

  • hloupý či obelhaný někým dalším a rozhodně by neměl o činnosti na lodi rozhodovat
  • nepřítel, který chce, aby všichni na lodi zemřeli.

Neexistuje žádná třetí varianta. Každý den však křesťané tímto způsobem řeší své problémy. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 472