Hierarchie duchovních bytostí

Bůh StvořitelJežíš Kristus a jeho anděléSatan a jeho andělé (démoni)Mocnosti Člověk, který chce pro sebe dobré věci od milujícího Boha...

Zákon Hříchu

Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož...

Hostie

Oplatka, která je v rituálech římském katolicismu používána jako “tělo Kristovo”. Podle učení římskokatolické církevní organizace je oplatek během...
Translate »