Mormoni – CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ

Mormoni – CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ

Démonické náboženství, tedy andělské náboženství. Učí Bezbožnost a Nepravost a jako Církevní Organizace lidí využívá jejich peněz svých členů ke generování dalších peněz. Jelikož se hojně prezentuje svou humanitární pomocí, je vnímána veřejností pozitivně. Za humanitní finanční pomoc se dá vždy koupit náklonost veřejnosti.

Pozitivním jevem je, že i když tato Církevní Organizace učí spousty bludů a přímých Satanovo nauk, šíří i povědomí o tom, že je důležité se zabývat duchovními otázkami a že existuje Bůh a Ježíš

(Pokračování textu…)

Čakry

Čakry

Učení o čakrách je učením náboženství démonů, které lidem slibuje možnost vidět a zasahovat do neviditelných věcí Mocností. Jelikož lidé nic z toho nevidí a nebo mají jen “vize” zprostředkované pomocí démonů, slouží celé toto učení jako jednoduchá manipulace s miliony vyznavačů démonských náboženství. Lidé by neměli slepě přijímat vše, co se tváří, že jim poskytne pomoc na nějaké problémy. Měli by dobře zvážit, čí pomoc o kterou žádají to vlastně je.

klamavé učení démonů se často používá v:

(Pokračování textu…)

Nebe si nárokují i lidé nemilující Boha

Je pozoruhodné sledovat, kolik lidí uvažuje o tom, že po smrti automaticky následuje nebe. I zcela bezbožní jedinci jsou schopní toužit po “nebi”, přestože pravý Bůh a jakákoli zmínka o Něm se takovým lidem hnusí

Nejde ovšem o touhu po skutečném nebi. Ti, kdo nemilují Boha, by nemohli být šťastní tam, kde je setrvalá a zjevná Boží přítomnost. Proto si odpůrci Boha představují své “nebe” jako místo, kde dál plyne čas, ale vše je dokonalé, není tam nic, co by jim vadilo (nemoci, hlad, války, nedostatek a jakékoli jiné útrapy, jak je známe v tomto světě) a jakákoli tužba je okamžitě naplněna. Neuvědomují si, že život v takovém světě by se stal velmi brzy naprosto nesnesitelným. (Pokračování textu…)

Pomoc, můj blízký začal navštěvovat církev

Chtěli by jste pomoci svému blízkému nebo známému, který se začal chovat podivně po té, co začal navštěvovat nějakou Organizaci náboženského zaměření, ale nevíte jak, nebo co si o tom myslet. V tomto příspěvku se Vám to pokusíme alespoň trochu osvětlit

Jevy, jenž provázejí postiženou osobu:

 • Začne mluvit o tom, že potřebujete spasit a že jedině on/a má návod  jak toho dosáhnout
 • Začne mluvit, jako by byl/a lepší než vy
 • Začne mluvit tajemně o nějakých vyšších tajuplných věcech
 • Začne sebe i Vás něčím strašit (třeba smrtí a Peklem)
 • Chce Vás urgentně začít předělávat, případně chce, abyste začali chodit do jeho Organizace
 • Na logické argumenty proti Organizaci reaguje pouze ignorací (“to všechno jsou jenom lži”)
 • Pokud mu v návštěvě Organizace bráníte jedná iracionálně až agresivně

Na co se láká, aneb charakteristika

 • nabídka cesty ke spasení a záchrany před peklem, prostřednictvím docházky do Organizace
 • charismatizace vůdce, hlavního vedení a starších
 • mocenská struktura, pevný řád, který je postaven na oddanosti
 • pocity výlučnosti členů, jen oni mají správný a pravdivý pohled na svět
 • černobílé vidění světa: dobro-oni/zlo-okolní svět
 • bezprostřednost vztahů
 • absence racionálního uvažování: omezuje se nadhled, poznávání a vědění
 • podřízenost: není podporováno svobodné myšlení a rozhodování
 • homogenita členů, členové si jsou podobní svým jednáním a chováním

Bůh všechno vidí”

Vytváří se nutnost, aby členové organizace hlásili svému vedení všechno, za co můžou být pokáráni. Je to forma vynuceného ponižování, která automaticky vytváří autoritu vůdce (toho, komu se svěřujeme).

Co dělat?

Domluvy nepomůžou

Rozlučte se s myšlenkou, že takovému člověku domluvíte a bude, bez aktivní vůle dotyčného to nepůjde. Člověk, který ulpí v NÁBOŽENSKÉ Organizaci tam rozhodně neuvízl náhodou (pokud tam nepřišel jako dítě s rodiči). Motivace je různá, někdo může mít existenciální motiv, jiný problémovou rodinu, někdo si touží potvrdit svou významnost, někdo hledá rádoby přátelé ve společenství. Další člověk může hledat řád, nebo protestovat proti společnosti, přemýšlet, kde najít sama sebe, či skutečný smysl života. Někteří se něčeho bojí a Organizace jim slibuje ochranu.

Je úplně jedno, zda  je to nelogické, nesprávné, nebo dokonce nesmyslné. Náboženská Organizace jim prostě vyhoví, oblékne se do masek nejlepších přátel na cestě k nalezení skutečné “pravdy” a bude se tvářit tak, aby lapení lidé nabyli dojmu, že jedině členství v Organizaci dokáže zaplnit vzduchoprázdno, které se v nich rozhostilo. Dá jim význam a poctu, kterých se jim jinde nedostává. To hlavní pro lidi uvnitř Náboženských společenství není PRAVDA, ale to, že se tam cítí dobře.

Člověku, který vyrůstal v dysfunkční rodině nebo je ostatními neustále ponižován, může takové společenství poskytnout zázemí, přinést pocit štěstí a naplnění. Ovšem jen na krátkou dobu, neboť po období euforie a velkého sblížení je euforické štěstí nahrazeno povinným štěstím. Neměla by se také zanedbávat Duchovní záležitost této věci, kdy s přijetím do Organizace může dotyčná osoba podstoupit nějaký rituál, nebo zasvěcení, kdy je třeba třeba přijmout nějaké Duchovní vedení. Ne vždy musí jít o vedení Duchem Svatým, Bible říká – rozlišujte Duchy!

Lapený člověk se cítí bezmocně, jeho myšlení je “překopáno” a je ochoten pro svého vůdce udělat téměř cokoliv.

Často je pozorována:

 • společenská izolace (okolí člověka, který je v Organizaci si všímá odcizení)
 • závislost členů na vedení (může se jednat jak o závislost psychickou, tak i materiální, tato závislost bývá často uváděna jako horší, než-li závislost drogová, neboť člen si ji není schopen uvědomit)
 • ohrožení zdraví a života (někteří neuznávají klasickou medicínu, mají vlastní šamany či léčitele, kteří mohou napáchat nenávratné poškození zdraví, jiní neuznávají transfuzi krve u mnohých sekt také hrozí to nejotřesnější, hromadné vraždy např.: obětování se pro vůdce a sebevraždy např. s cílem zbavit se pozemského těla a vystoupit na vyšší duchovní úroveň)

Nenechte se zastrašit!

Hlavní poslání lidmi organizovaných Společenství je prezentace učení Božího Odpůrce, které buď Boha úplně vylučuje, nebo se naopak tváří jako by byli Bohem sesláni. Bible ale hovoří, že budou sesláni ti, kteří přispějí k rozšíření bludů, tak, aby si každý mohl nalézt svou vlastní oblíbenou lež.  Ti co následují Boha, ať už nikoho nového/dalšího neposlouchají, neboť takoví budou jen kázat bludy. Pravý Bůh povolává své služebníky nezávisle na vůli Lidských Náboženských Organizací, lidé nemohou Boží plány žádným způsobem narušit a ani změnit. Pokud lidé někde něco organizují, pak je to zcela jejich vlastní záležitost.

Toto zde uvádíme proto, aby každý, kdo se bojí Božího soudu, věděl a neměl pocit, že musí být v nějaké Církevní organizaci! Jinými slovy, nemusíte se obávat, že nenavštěvování Církevní Organizace je nějaké provinění vůči Bohu!

Nesnažte se je odradit násilím, hádkami, prostě agresí

Nesnažte se Vaše blízké, uvízlé v takovém společenství odradit hrubě, nebo agresí, budou to jen považovat za důkaz, že jdou správným směrem. Jednejte s nimi podle svého nejlepšího svědomí, normálně a logicky argumentujte a nedejte se zastrašit ani peklem, ani rádoby duchovními znalostmi. Bůh zaslíbil, že Jeho děti, které přijali lásku k Pravdě, budou doprovázet znamení a to, že budou šlapat po hadech a žádný jed jim neublíží. Boží dítě projde Církevní Organizací nezraněno a nezkaženo, to je pravý význam tohoto verše!

Může se stát, že přijde správný čas,  kdy si dotyčný/á na Vás a vaše argumenty rozpomene a budete  jediným útočištěm, kam bude moci jít a svěřit se.

Proč je tolik Církví

Proč je tolik různých Církví

Protože se jedná o lidské týmy, řídící se stejnými pravidly jako jakékoliv jiné zájmové skupiny. Vzájemná nevraživost mezi různými křesťanskými skupinami bývá veliká, ačkoliv se toto před veřejností skrývá.  Je to podobné jako u jiných lidských komunit, například motorkářských gangů.

To co samo sebe nazývá Církve jsou tedy Církevní Organizace, dalo by se říci “Organizace věřících něčemu”.
Zvláštní skupinu těchto organizací pak tvoří Rezervace pro křesťany.

Církevní Organizace jsou primárně určeny k sdružování a izolování lidí, kteří by mohli směřovat k následování Ježíše Krista a postavení se Satanu v Duchovním boji. V Církevních organizacích jsou striktně nařízena pravidla a doktríny konkrétní organizace a člen je musí dodržovat bez ohledu na rozporuplnost některých takových pravidel a doktrín s Biblí. Bible je buď zcela nahrazena, nebo z velké části doplněna o “příručky” a “skorobible” které musí členové studovat, dodržovat a vnímat  jako prioritní. Jinými slovy, takový člověk buď musí dát vědomě přednost učení lidí a následováním své organizace před Duchem Svatým a učením Bible,  (neboť taková je spravedlnost před Bohem, aby nikdo neměl výmluvu) nebo musí z takové organizace odejít, za což je prohlášen odpadlíkem. Odchody z Církevní Organizace jsou členům záměrně vysvětlovány a popisovány jako odpadnutí od Boha, (což je lež) ale díky tomu se velmi často stává, že lidé, sice správně spatří proti Bibli jdoucí činnost vlastní Církevní Organizace avšak ze strachu, že by museli odejít, nebo by byli dokonce vyhozeni v organizaci zůstávají a zavírají nad vším oči. Většinou nakonec najdou důvody proč jednají správně (aby uchlácholili své svědomí), případně přejdou do jiné Církevní Organizace, kde se ale tento proces opakuje.

Služebníci církevních organizací musejí prosazovat jejich doktríny i na úkor Pravdy. Členové Církevních Organizací, jsou-li konfrontováni s rozporem mezi tím, co učí Bible a co vyučuje jejich organizace, často reagují slovy: “zeptám se na to pastora/ faráře/ starších…” (Čímž dávají mimo jiné najevo, že primárně je pro ně rozhodující názor autority církevní organizace, ne to, co Bůh učí ve svém Slově.)

Později triumfálně přicházejí s tvrzením “pastor říkal, že to je v pořádku, …farář mi řekl, že takhle se to prostě v naší církvi (v našem sboru, společenství) dělá atd.” Nepřemýšlejí nad tím, že pastor, farář či jiný služebník organizace jim ani nemohl odpovědět jinak, než že je učení organizace, jíž slouží, správné a v pořádku. Pokud by odpověděl jinak, nemohl by nadále zůstat služebníkem dané Církevní Organizace, protože by přiznal, že organizace se rozchází s Božím slovem. Musí nutně žít podle rčení “koho chleba jíš, toho píseň zpívej”,. tedy musí “lobbovat” za doktríny učení dané organizace.

Mt 16,25  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Mk 8,35  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej
Příbuzné články:

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/rezervace-pro-krestany-2/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/povolena-temata-kazani-v-krestanskych-rezervacich/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/velke-procento-krestanu-nesnese-hutny-duchovni-pokrm/

https://odkrytepravdy.cz/nezarazene/ti-co-nalezli-pravdive-informace-jsou-zahy-tvrde-zkouseni/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/cirkevni-organizace/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/priklad-manipulace-prekladu-v-nbk-bible-preklad-21-stoleti-bible-21/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/chybne-dukazy-ze-nase-cirkev-je-urcite-spravne/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/krestane-sami-vyucuji-o-existenci-mimozemstanu/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/krestane-se-boji-vykazat-bludare-ze-sveho-stredu/