Elektronická netělesná komunikace není kompatibilní s lidským tělem a sexualitou

Promiskuita znamená časté střídání sexuálních partnerů. Superpromiskuita je komunikační kontakt s jinými parntery realizovaný přímo během fyzického kontaktu s jedním z partnerů.

Bez elektroniky bylo možné promiskuitní chování provozovat v omezené míře tak jak to umožnuje lidské tělo a jeho fyzické limity. Člověk se musel opravdu scházet s potencionálními partnery a přesvědčit je k následému sexu. K tomu si musel na každého partnera vyhradit čas a vynaložit námahu, což dávalo každému setkání přeci jen lidský rozměr, který mohl umožnit vznik skutečného vztahu.

Superpromiskuita je fenomén elektronické, netělesné komunikace. Projevuje se tak, že i když je člověk s jedním z partnerů a připravuje se k souloži, neustále je elektronicky v kontaktu s mnoha dalšími partnery. Myšlení takového člověka je tedy možnostmi elektroniky úplně rozpolceno. Nelze tak dodržet Duševní Hygienu. Typickým příkladem jsou ženy, které během schůzky s mužem odpovídají na milostné výzvy ostatních nebo domlouvají další schůzky. Není nic neobvyklého, že se na takové výzvy odpovídá a vede se taková komunikace i v předehře samotného pohlavního styku.

Tento jev vzniknul proto, že vznikly komunikační technologie. Lidé jimi naplňují své obvyklé potřeby zcela neobvyklým způsobem. Vina tedy není na lidech, ti používají jen to, co si sami vymysleli. A nemají moc možností jak se tomu vyhnout.

Toto je tedy superpromiskuita, jinými slovy střídání partnerů již přímo během schůzky s jedním z nich. Je to způsobeno fenoménem Internetových Seznamek a je to nedílnou součástí Rozpadu mezilidských vztahů.

Příbuzné články

 • Svobodné matkyProč se matky bez mužů nazývají "svobodné" Svobodné matky si v první řadě neuvědomují, že už svého muže mají. Myslí si, že si u dalších mužů budou nárokovat všechny služby, všechny peníze a veškerý zbývající čas. Svého muže, otce dětí, již ale mají, To, že s ním nejsou, to je…
  Tags: a, se, v, s, rozpad, mezilidských, vztahů, slovník
 • Na co si dát pozor na seznamkáchMluvící Obraz a jeho ztělesnění v podobě mobilu ženy vnímají jako svého netělesného pána, který jim předhazuje muže k poskytováním fyzických služeb a uspokojení. Ženy jsou ale většinou šokovány neuvěřitelným zájmem mužů. Tento jev si vysvětlují tím nejlichotivějším vysvětlením: že je to způsobeno jejich osobní vyjímečností a krásou. Obrovské množsví…
  Tags: že, a, se, k, rozpad, mezilidských, vztahů
 • Proč ženy cíleně vyhledávají lhářeProtože jim Mluvící Obraz slibuje zábavu a služby Jeden z jevů doprovázejících Internetové Seznamky, (tedy netělesný způsob oslovování, vyhledávání a vybírání tělesných partnerů), je nechtěné upřednostnění lhářů před pravdomluvnými. Dochází k tomu takto: Internetové (elektronické) seznamování je ženám Mluvícím Obrazem nabízeno jako výplň za zbývající fyzické služby, které Mluvící Obraz…
  Tags: a, se, k, v, s, rozpad, mezilidských, vztahů
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, v, slovník
Translate »