Elektronická netělesná komunikace není kompatibilní s lidským tělem a sexualitou

Promiskuita znamená časté střídání sexuálních partnerů. Superpromiskuita je komunikační kontakt s jinými parntery realizovaný přímo během fyzického kontaktu s jedním z partnerů.

Bez elektroniky bylo možné promiskuitní chování provozovat v omezené míře tak jak to umožnuje lidské tělo a jeho fyzické limity. Člověk se musel opravdu scházet s potencionálními partnery a přesvědčit je k následému sexu. K tomu si musel na každého partnera vyhradit čas a vynaložit námahu, což dávalo každému setkání přeci jen lidský rozměr, který mohl umožnit vznik skutečného vztahu.

Superpromiskuita je fenomén elektronické, netělesné komunikace. Projevuje se tak, že i když je člověk s jedním z partnerů a připravuje se k souloži, neustále je elektronicky v kontaktu s mnoha dalšími partnery. Myšlení takového člověka je tedy možnostmi elektroniky úplně rozpolceno. Nelze tak dodržet Duševní Hygienu. Typickým příkladem jsou ženy, které během schůzky s mužem odpovídají na milostné výzvy ostatních nebo domlouvají další schůzky. Není nic neobvyklého, že se na takové výzvy odpovídá a vede se taková komunikace i v předehře samotného pohlavního styku.

Tento jev vzniknul proto, že vznikly komunikační technologie. Lidé jimi naplňují své obvyklé potřeby zcela neobvyklým způsobem. Vina tedy není na lidech, ti používají jen to, co si sami vymysleli. A nemají moc možností jak se tomu vyhnout.

Toto je tedy superpromiskuita, jinými slovy střídání partnerů již přímo během schůzky s jedním z nich. Je to způsobeno fenoménem Internetových Seznamek a je to nedílnou součástí Rozpadu mezilidských vztahů.

Zhlédnutí: 1260