Ze stovek fotografií penisů ve virtuálních schránkách ženských profilů se stává norma

Počet penisů ve vzkaznících žen je přibližně stejný jako počet videí s dívkami předvádějícími kopulační pohyby na tiktoku, instagramu a podobně.

Při vzájemném hledání sexuálního kontaktu pomocí netělesné a neosobní elektronické komunikace nastává jev “sto na sto”. Pokud je sto žen a sto mužů, všichni muži napíšou všem ženám a každá si myslí, že všech sto mužů napsalo pouze jí. Výsledný poměr vychází pořád jeden muž na jednu ženu, nicméně pro ženy je představa stovek zájemců natolik omamná a tak nechtějí slyšet, že je to jen klam.

Na základě této představy získávají ženy každý den silnější přesvědčení, že pouhá jejich samotná existence má tak velkou hodnotu, že každý muž může být šťastný když mu projeví trochu přízně či jemu dají “šanci”. Na základě iluze, která je podpořena faktem, že tolik žádostí skutečně existuje, se pěstuje nepřirozeně silné ego i u dívek, které by jinak byly cudné a nenápadné. Tedy v podstatě u všech. Celý proces rozpadu mezilidských vztahů se tak urychluje do nejvyšší rychlosti.

Závislost na virtuální atraktivitě, která povzbuzuje a přináší dobrý pocit

Ženy si okamžitě vypěstují závislost na takovém obdivu, a akceptují i jeho formu přímých nabídek k pohlavnímu styku vždy doprováznenou zaslanými pornografickými materiály. Tváří se, že k tomu nedochází a tají to. Ženy, které se přihlásily do pasti elektronických seznamek postupně zjistí, že se dají mužské kontakty využít pro nezávaznou erotickou komunikaci, pro hru na manipulaci s muži a na zvyšování vlastního sebevědomí.

Častá otázka, kterou ženy mezi sebou probírají: Proč dostávám tolik fotek penisů.

Problém je ve snadnosti nabídky sexu na internetu, který není omezený fyzickým kontaktem. To co si muž nedovolí na ulici si na internetu dovolí vždy. Vždyť Internetové Seznamky jsou přímo školou vyučující vzájemnou neúctu. Sociální internetové sítě vytváří velmi přehledný katalog dívek od pubertálního věku výše, takže nikdo nezabrání tomu, aby děvčata od třinácti let dostávala denně nabídky k placenému sexu a fotky ztopořených penisů. To v rámci fungování internetu zakázat ani omezit nelze. Lidé si to prostě takto udělali, protože po tom toužili.

Takové nabídky silně ovlivní psychiku dospívajících a přímo to vytvoří principy Druhé Morálky a zcela to odsune do pozadí normální mezilidské vztahy.

Zhlédnutí: 194