Nezapomínejme na to, že Biblický příběh žijeme každý den. To, co se děje, není nějaká druhá paralelní realita, kde se vše odehrává nějakým lidmi určeným směrem,  jedná se pořád o stejný Bohem daný příběh, který začal stvořením světa.

Nezapomínejme na to, že Biblický příběh žijeme každý den. To, co je okolo nás, není nějaká druhá paralelní realita, kde už se vše odehrává nějakým lidmi určeným směrem, nýbrž jedná se pořád o Bohem daný příběh.

Nevnímáme, že jsme obklopeni falešnými učiteli, kteří předvádí všelijaké “divy a zázraky”, protože jsme vyučeni, televizí a filmy. Tvůrce fikcí za falešné učitele nikdo nepovažuje, protože “jen dělají to, co si Svět žádá”.

Všichni sledují televizi a nikdo si nevšímá toho, jak pomalu, ale zcela podle jasného plánu Satan mění myšlení lidí a připravuje svou vládu. To, co Satan diktuje, lidé přijímají, jako by to bylo dáno.

Před lety o “mimozemšťanech” nevěděli, ale věděli, že existují satanovi démoni.
Ve čtyřicátých letech lidé zjistili, že se děje něco divného.
V padesátých letech lidé “něco” našli.
V šedesátých letech palcové titulky hlásaly, že lidé jsou “mimozemšťany” unášeni a pozorováni, ale nikdo nevěděl proč.
Ke konci dvacátého století byli lidé přesvědčováni, že “mimozemšťani” budou asi nějak technologicky výše než my a že jsou asi na Zemi někde tajně zkoumáni.
No a dnes? Satan změnil pomocí svých filmů, jaké to překvapení, “mimozemšťany” na nové spasitele lidstva, bez kterých se “prostě neobejdeme” a kteří se přivolávají magií a provozují astrální cestování, spiritismus a jiné staré známé věci.

Lidé jsou klamáni a Satan postupuje dle svého marketingového plánu manipulace s lidmi a lidským myšlením. A většina křesťanů je srovnána do latě a nepřemýšlí, nebezpečí nepozorují. Žijí v Satanem vybudované iluzorní realitě, která jako by byla z Bible vytržena. Čekají pasivně na probuzení, ale přitom by se měli sami probudit. Jevy okolo nás nepovažují za součást příběhu Světa, ale za nějaký nový příběh, který vybočil. A to je ona satanova past.

Je tedy zbytečné čekat, až se něco bude dít. Stačí si jen všimnout, že už se to děje.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/pripravy-na-prichod-bezboznika-jsou-uz-ve-finalni-fazi/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/rozdil-mezi-pernikovou-chaloupkou-a-roztomilym-mimozemstankem/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/

Příběh všech příběhů – skutečný příběh našeho Světa

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/falesny-spasitel-prijde-jako-nejvetsi-dobrodinec/

Zhlédnutí: 901