Diagnostika ideologie kandidáta na totalitní moc

Člověk někdy potřebuje SNADNÝ důkaz, že nějaká myšlenka je jen Ideologie. Důkaz je jednoduchý: Ideologie nesnáší řešení ideologického problému a proto ho záměrně ZATAJUJE!

Příklad: Zelená ideologie Green Deal vůbec nikde nehovoří o největším energetickém projektu lidstva, termonukleární fúzní elektrárně. Například ITER.COM. https://www.iter.org/ nebo o technologii štěpných reaktorů na bázi thoria s tekutým palivem, na které sází energetika Číny a Indie. https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium-based_nuclear_power

Jednoduché klamy pomocí formulací a záměrně zavádějících označení

Ideologii také poznáme tak, že záměrně zaměňuje pojmy PALIVO a ENERGETICKÝ NOSIČ (tedy v podstatě “akumulátor”). Plynu se tak zásadně říká ENERGETICKÝ NOSIČ a vodíku PALIVO. Je to jednoduché, ale pravda je opačná. A v tom spočívá ten klam. Plyn si vezmu a spálím, je to PALIVO. Vodím musím energií vyrobit a pak méně energie než jsem vynaložil tak získám. Vodík je tedy “ztrátový” nosič energie – více energie vložím než získám. Tuto energii by bylo výhodnější využít přímo. Pouze v době naprostého přebytku, kdy z principu můžu energií libovolně plýtvat, je možné si ukládat energie hluboce ztrátovým procesem do energetických nosičů. Nelze tedy řešit nedostatek PALIVA pomocí ENERGETICKÉHO NOSIČE.

Utajení nových typů bezpečných a výkonnějších typů reaktorů před obyvatelstvem západního světa

Thoriove reaktory a o řád více termonukleární reaktory problém bezemisní energie bezezbytku řeší a proto je MUSÍ ideologie zatajovat a zcela od nich odvrátit pozornost. Povědomí o existenci projektu ITER a o to více o thoriových reaktorech je mezi lidmi západního světa TAK NÍZKÉ, že je zajímáve srovnání s povědomím o “konspiračních teoriích” všeho druhu. Energetické projekty řešící energetiku bez fosilních paliv jsou mezi lidmi řádově méně známé, než veškeré hoaxy a konspirace. Sami si můžete ověřit, že ITER nebo thoriové reaktory jsou v naší společnosti skutečně utajeny a naopak “tajné konspirace” jsou na KAŽDÉM webu i v televizi.

Ideologie má cíl zakázat “jaderné” technologie kompletně, aby Evropa náhodou nezačala řešit jadernou energetiku na bázi thoriových reaktorů. Řešení otázky produkce “čisté” energie by zcela anulovalo myšlenky ideologie “limonádového plynu” a tím by zkončil její vliv. Tím se jednoznačně ukazuje, že obyvatelstvo je pouze oklamáno kandidátem na totalitní moc (viz Totalita).

Pozor také na klam předkládání výkonu alternativních elektráren v ceně za megawatthodinu

Elektrárna má smysl pouze tehdy, pokud z něčeho vyrobí více energie, než kolik spotřebovala. Toto se měří JEN A POUZE V JEDNOTKÁCH VYPRODUKOVANÉ ENERGIE ( watty / čas). Pokud vás někdo přesvědčuje hodnotami ceny ( peníze za watty), chce vás oklamat. Účelově je totiž možné vždy prokázat, že například solární elektrárna vyrodukuje proud levněji než aktuální ceny na trhu. To je prakticky vždy dáno tím, že ona elektrárna byla vyrobena v zemi, která nám energii na její výrobu neúčtuje v našich aktuálních cenách. Patřičným zvýšením ceny energie v našich zemích tedy je možné vždy prosadit manipulativní argument, že alternativní zdroje se FINANČNĚ VYPLATÍ. Samozřejmě že vyplatí, pokud neplatíme energii v zemi výrobce v NAŠICH cenách.

Totalita předkládá status jedné pravdy

Pokud budete sledovat srdceryvný výčet příkladů, co všechno zabije zvýšení teploty o jeden či dva stupně (kdyby bývalo nastalo, což nikdo neví), povšimněme si, že k tomu NIKDY není výčet POZITIVNÍCH důsledků tohoto jevu! A každý historicky ví, že vyšší průměrné teploty VŽDY znamenaly rozsáhlý rozkvět civilizací!

Duchovní, chcete-li náboženský rozměr ideologie Green Deal

Tím, že ideologie Green deal je záležitostí duchovní a nikoliv lidskou, pro naprostou většinu lidí je záhadou, kdo za ní stojí. Pro takové lidi není možné si připustit, že se jedná o náboženský boj. Lidi mate především fakt, že tato ideologie představuje maskulinní moc, která ignoruje feminitu a prakticky nesnáší děti. 

Je to samozřejmě způsobeno tím, že ten kdo za touto ideologií stojí pohrdá lidmi a nenávidí je. A velmi těžko to jeho lidští spolupracovníci skrývají!

https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/energetika-fuzni-paprsek-nadeje.A211229_180823_p_veda_wag

 

Příbuzné články

 • Demokracie bezbranná vůči totalitní IdeologiiSystém který sám sebe nazývá "demokratický" a zároveň nemá žádné právní systémy na obranu před totalitní Ideologií je "bezbranný", a "snadno porazitelný". Nejprve občané zapomenou, co znamená IDEOLOGIE. Vůbec nikdo je to nevyučuje, takže tento pojem splyne s pojmem "zidealizovaný". Kdo nezná význam slova IDEOLOGIE, ten je proti jejímu působení…
  Tags: a, rozsuzujte
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, že, v
 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a
 • Kolik procent křesťanů jde špatněNěkdy slýcháme názory, že Duch Svatý přijatý po křtu člověka ochrání před vším a hlavně před pochybením. Není to ale pravda. Lidé si pořád můžou myslet a dělat cokoliv. Duch Svatý totiž člověka neposedne aby ho ovládal, ale pouze dává dar rozpoznání a rady. Vyčíslení tohoto poměru nechám na vašem…
  Tags: a, že, v, rozsuzujte
 • Víru nelze zakládat na vědeckých důkazechProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, o, v, že, rozsuzujte
Translate »