Satanovo působení ve Světě záměrně změnilo význam biblických slov tak, aby lidé díky nově přijatému významu nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace.
Do kategorie slov s vylhaným novým významem patří:
(každé slovo je zároveň odkazem na článek)

Pokání
Hřích
Spasení
Evangelium
Prorok
Nepravost
Peklo
Nebe
Církev
Ježíš Kristus
Bůh
Čas
Sedmileté soužení
Apostáze
Žehnání
Vytržení

Zhlédnutí: 815