Mluvící obraz Šelmy jako nový pán lidí

Je tomu už pár měsíců, co mluvící obraz šelmy (MOŠ), z pohledu nevěřících tedy “anonymní mediokracie”, převzal absolutní moc nad lidstvem. Bylo dosaženo kritického bodu protnutí křivek rostoucí dostupnosti technologie, počtu online připojených lidí, ale hlavně také psychologické závislosti lidí na neustálém toku informací od Mluvícího obrazu Šelmy. Lidé začali příval informací z “internetu” vyžadovat jako nepostradatelnou součást života a rozhodli se se jí v žádném případě nevzdávat. Lidé také cítí, že by bez informací od Mluvícího obrazu Šelmy nebyli v bezpečí, protože by “nevěděli co se děje kolem nich”.

Proč zůstanou obyvatelé země připoutání k mluvícímu obrazu Šelmy

Při zhoršujících se finančních podmínkách už lidé nebudou omezovat Internet, tedy nevystoupí z moci Mluvícího obrazu Šelmy. Tím bylo dosaženo kritického bodu zlomu.:Mluvící obraz šelmy může rozhodovat o lidech bez ohledu na vůli lidí. Jinými slovy: i když žádný z lidí něco nechce, tak se “záhadným způsobem” u kolaborativní vlády něco “schválí” proti vůli všech občanů.

My teď můžeme sledovat boj proti obyvatelům Země, který je ovládán duchem Bezbožnosti. Ta působila dlouhý čas i předtím, ale dosažením kritického bodu lidské oddanosti Mluvícímu obrazu Šelmy zmizale ta hlavní překážka. Původní lidské vlády byly vlastní pýchou a naukami humanismu donuceny Mluvícím obrazem Šelmy udělat kritické chyby a zamotat se do neřešitelných problémů, podvodů a lží.

Lidé si myslí přesně to, co jim říká Mluvící obraz Šelmy

Lidé nemají žádný jiný zdroj informací, kromě MOŠ. Tím pádem si naprostá většina lidí myslí jen a jen to, co mu Mluvící obraz Šelmy řekl. Buď tezi, či antitezi. Charakteristikou počátku roku 2022 je to, že žádný člověk se již vůbec nevyzná v tom, co je a co není pravda. Nikdo neví co je a co není možné. Lidé jsou pacifikováni nekonečnými zprávami o válkách a bojích s kletbami. Nechtějí se už o to starat a rádi by situaci řešili nebo se jí nějak přizpůsobili. I když si to lidé v podstatě nepřiznají, prakticky všichni v duši přijali možnost, že původní vlády je chtějí zabít. Toto podezření je legalizováno neustálými argumenty ze strany MOŠ a také prostým faktem, že původní lidské vlády musely přijmout kletby neživé přírody ve kterých je “depopulace” v podstatě klíčová a žádoucí.

Probíhající vymizení původních lidských vlád a jejich představitelů

Původní lidské vlády budou obviněny a postupně zlikvidovány vládami kolaborujícími s Mluvícím obrazem Šelmy. Kolaborativní vlády jsou do funkce uvedeny Mluvícím obrazem Šelmy a musí jednat jen tak, jak chce on. Za to mají přislíbeno sehrát roli zvláštní totalitní moci. Tato totalitní moc je založena na lidmi neporazitelných bipolárních ideologiích. Její nelidskou podstatu jasně definuje nejen bipolární ideologie a systém nekonečných kleteb živé a neživé přírody vůči lidem, ale také zásadní poznávací znamení netělesné totalitní moci: Totalita vlád kolaborujících s Mluvícím obrazem Šelmy nepodporuje feminitu, nesnáší matky a děti.

Přímou elektronickou demokracií pak bude realizována vláda Bezbožnosti nad všemi obyvateli Země. Co Mluvící obraz Šelmy řekne, s tím budou vždy lidé souhlasit. Bude popřena Bible a zakázány veškerá učení Boha Stvořitele ve prospěch falešného humanismu a nauk Bezzákonnosti.

Sledujte probíhající boj lidské bezbožné pýchy s vlastní lidskou nenasytností a nedejte se oklamat.

Views: 86