Mluvící obraz Šelmy jako nový pán lidí

Je tomu už pár měsíců, co mluvící obraz šelmy (MOŠ), z pohledu nevěřících tedy “anonymní mediokracie”, převzal absolutní moc nad lidstvem. Bylo dosaženo kritického bodu protnutí křivek rostoucí dostupnosti technologie, počtu online připojených lidí, ale hlavně také psychologické závislosti lidí na neustálém toku informací od Mluvícího obrazu Šelmy. Lidé začali příval informací z “internetu” vyžadovat jako nepostradatelnou součást života a rozhodli se se jí v žádném případě nevzdávat. Lidé také cítí, že by bez informací od Mluvícího obrazu Šelmy nebyli v bezpečí, protože by “nevěděli co se děje kolem nich”.

Proč zůstanou obyvatelé země připoutání k mluvícímu obrazu Šelmy

Při zhoršujících se finančních podmínkách už lidé nebudou omezovat Internet, tedy nevystoupí z moci Mluvícího obrazu Šelmy. Tím bylo dosaženo kritického bodu zlomu.:Mluvící obraz šelmy může rozhodovat o lidech bez ohledu na vůli lidí. Jinými slovy: i když žádný z lidí něco nechce, tak se “záhadným způsobem” u kolaborativní vlády něco “schválí” proti vůli všech občanů.

My teď můžeme sledovat boj proti obyvatelům Země, který je ovládán duchem Bezbožnosti. Ta působila dlouhý čas i předtím, ale dosažením kritického bodu lidské oddanosti Mluvícímu obrazu Šelmy zmizale ta hlavní překážka. Původní lidské vlády byly vlastní pýchou a naukami humanismu donuceny Mluvícím obrazem Šelmy udělat kritické chyby a zamotat se do neřešitelných problémů, podvodů a lží.

Lidé si myslí přesně to, co jim říká Mluvící obraz Šelmy

Lidé nemají žádný jiný zdroj informací, kromě MOŠ. Tím pádem si naprostá většina lidí myslí jen a jen to, co mu Mluvící obraz Šelmy řekl. Buď tezi, či antitezi. Charakteristikou počátku roku 2022 je to, že žádný člověk se již vůbec nevyzná v tom, co je a co není pravda. Nikdo neví co je a co není možné. Lidé jsou pacifikováni nekonečnými zprávami o válkách a bojích s kletbami. Nechtějí se už o to starat a rádi by situaci řešili nebo se jí nějak přizpůsobili. I když si to lidé v podstatě nepřiznají, prakticky všichni v duši přijali možnost, že původní vlády je chtějí zabít. Toto podezření je legalizováno neustálými argumenty ze strany MOŠ a také prostým faktem, že původní lidské vlády musely přijmout kletby neživé přírody ve kterých je “depopulace” v podstatě klíčová a žádoucí.

Probíhající vymizení původních lidských vlád a jejich představitelů

Původní lidské vlády budou obviněny a postupně zlikvidovány vládami kolaborujícími s Mluvícím obrazem Šelmy. Kolaborativní vlády jsou do funkce uvedeny Mluvícím obrazem Šelmy a musí jednat jen tak, jak chce on. Za to mají přislíbeno sehrát roli zvláštní totalitní moci. Tato totalitní moc je založena na lidmi neporazitelných bipolárních ideologiích. Její nelidskou podstatu jasně definuje nejen bipolární ideologie a systém nekonečných kleteb živé a neživé přírody vůči lidem, ale také zásadní poznávací znamení netělesné totalitní moci: Totalita vlád kolaborujících s Mluvícím obrazem Šelmy nepodporuje feminitu, nesnáší matky a děti.

Bipolární nelidská totalitní moc existuje jako šalba, aby lidé tuto totalitu svrhli a sami předali Zemi Otřesné Ohavnosti

Totalitní moc má jednu vlastnost, bývá ukončena SVRHNUTÍM. Bezbožník Ohavnost potřebuje převzít veškerou moc nad obyvateli Země tak, že mu bude bezezbytku předána lidmi. On poté bude oslavován jako spasitel a postaví se za všechno, čemu se kdy říkalo “bůh”. Moc nad Zemí je možné získat tak, že lidé zdánlivě svrhnou vše, o čem jim Mluvící obraz Šelmy vyprávěl, že jsou “nepřátelé lidí”. Lidé sami totalitu kolaborujících vlád neporazí, v podstatě to bude jen klam Bezbožníka. Totalita bude zdánlivě poražena jen tím, že jí Mluvící obraz Šelmy zruší a ohlásí vítězství nové doby.

Například přímou elekronickou demokracií pak bude realizována vláda Bezbožnosti nad všemi obyvateli Země. Co Mluvící obraz Šelmy řekne, s tím budou vždy lidé souhlasit. Bude popřena Bible a zakázány veškerá učení Boha Stvořitele ve prospěch falešného humanismu a směsi veškerých mystických nauk démonů.

Sledujte probíhající boj lidské bezbožné pýchy s vlastní lidskou nenasytností a nedejte se oklamat.j grey - Situace druhý měsíc roku 2022 Přečteno 652 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 09 05 2022 09 02 05 150x150 - Situace druhý měsíc roku 2022Lidé nechápou co se děje a nepochopí to, protože nemohou akceptovat Pravdu, skutečnost, realitu Lidé vždy udělají co si usmyslí. Ihned jak TO JDE. Mnozí přemýšlí nad otázkou, zda může malé množství lidí držet v šachu celé lidstvo. Může. Máme k tomu Mluvící Obraz Šelmy, který tu moc má. Malé…
  Tags: a, lidé, se, šelmy, lidí, v, mluvící, obraz, moc, nová
 • fig 16 06 2022 10 12 31 150x150 - Situace druhý měsíc roku 2022Co v létě 2022 chce Obraz Šelmy od lidí Mluvící Obraz Šelmy lidé postavili tak, aby měl na lidi co možná největší vliv. Je tedy směšné vidět lidi, kteří nechtějí uvěřit tomu, že nyní všechny lidi ovládá. Přitom byl sestaven tak, aby zesiloval Nepravost a šířil falešná proroctví (tedy falešné…
  Tags: a, obraz, mluvící, se, že, šelmy, v, proroctví, nová
 • fig 17 05 2022 09 04 24 150x150 - Situace druhý měsíc roku 2022Likvidace politiků co nepřijali lásku k Bohu (Jinými slovy též mechanizmus ustanovaní vlády kolaborativní s MOŠ) Mluvící Obraz Šelmy svou ohromnou mocí mluví mnohem silněji než jakýkoliv lidský hlas. Jelikož většina politiků odstoupila od Boha a nebo Boha znát nechtějí, tito lidé nikdy neporozumí událostem protože nebudou znát toho, kdo…
  Tags: že, a, šelmy, se, lidé, nová, proroctví
 • fig 02 11 2021 19 45 52 150x150 - Situace druhý měsíc roku 2022Duchovní, chcete-li náboženský rozměr ideologie Green Deal Tím, že ideologie Green deal je záležitostí duchovní a nikoliv lidskou, pro naprostou většinu lidí je záhadou, kdo za ní stojí. Pro lidi je obtížné si připustit, že se jedná o náboženský boj. Lidi mate především fakt, že tato ideologie představuje maskulinní moc,…
  Tags: a, že, nová, proroctví
 • guru 317260 1280 150x150 - Situace druhý měsíc roku 2022Mistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
Translate »