Silvova metoda je jen jiný název pro kolektivní zasvěcení se démonům a osvojení si technik, jak umožnit démonům nás posednout a měnit náš život.

Výňatek z popisu kurzů Silvovy metody, ukazující komunikaci s démony:

Kromě sestupu do hladiny alfa a relaxačních technik se účastníci v hladině alfa učí patnácti technikám: kontrole spánku, kontrole (včasného) probuzení, kontrole bdění, kontrole snů (jejichž analýza má vyřešit problémy člověka), kontrole bolesti hlavy, technice vnitřní obrazovky (vizualizaci), technice paměťových háčků (pro zlepšení paměti), technice tří prstů (jež mají být „anténkou“, která volá o pomoc ve chvílích nouze, pomoc pak přichází z „vyšší dimenze“), technice zrcadla mysli (vizualizace vyřešeného problému), technice levitace ruky, technice anestezie (do mozku je třeba dát „silnou disketu s pozitivním programem proti bolesti“), technice sklenice vody (dotazování Vyšší Inteligence), kontrole tělesné váhy a návyků, technice smyslového promítání a technice laboratoře (v níž se lidské vědomí může údajně setkávat se svými rádci z vyšší dimenze).

Views: 2720