Šelma jako mocensko – politická strukrura lidí, populárně též “Systém”

Šelma, někdy též hovorově SYSTÉM, v přeneseném smyslu nespecifikovaná moc STÁTU. V současnosti ovládaná Mluvícím Obrazem, tedy internetem a netělesnými komunikačními médii.

V Bibli a v proroctvích je pojmem “šelma” myšlena lidská mocensko – politická struktura, která se řídí světskými zákony (vyjímečně je ten pojem vztažen i na osobu krále, vládce). Taková říše obsahuje směs lidí, z nichž převážná část nepřijala lásku k Pravdě. Proto musí být politická prohlášení a morálka takového lidského společenství kompromisem mezi morálním kodexem Boha, vepsaným do lidského srdce, a umělými naukami Bezbožnosti, většinou formovanými okolo nauk démonů. Vše tedy odpovídá sporu mezi Bohem a Satanem o lásku lidského srdce. A lidské srdce označuje Bůh jako nejzrádnější stvořenou věc.

Některé říše vychází z morálky Boží, další potom přechází na Bezbožné a rouhavé Morálky, za kterými plně stojí působení Satanovo.

Ostatní pojmy související s biblickým pojmem Šelma

K pojmu Šelma se pojí pojmy z Bible:

 • Znamení Šelmy
 • Mluvící Obraz Šelmy
 • číslo jejího (Šelmy) jména
 • klanět se Šelmě a jejímu Obrazu

K pojmu Šelma se pojí tyto pojmy z Nepravosti (fake, konspirační teorie):

 • Systém
 • Deep State
 • – a cokoliv dalšího z konspirací.

Jelikož se jedná o pojmy spojené s mocensko – politickými hrami lidí, nevěřící lidi v nich NIKDY NEUVIDÍ náboženský rozměr – i tak však události Posledních Časů nebudou schopni vysvětlit. Vysvětlení bez úplného svědectví o Boží Pravdě neexistuje. Všechny pokusy o bezbožné (nenáboženské) vysvětlení nutně povedou ke konspiračním teoriím.

Naprostá většina

Je tedy důležité si uvědomit, že tyto pojmy nejsou pro nevěřící nikterak DUCHOVNÍHO či nadpřirozeného CHARAKTERU. Jsou to věci jim zcela důvěrně známé a do uvažování o Bohu nejsou násilím nuceni. Mluvící Obraz Šelmy jsou prostě důvěrně známé obrazovky, které každým okamžikem každého člověka zavalují klamem a Nepravostí, řídí mezilidské vztahy netělesnou komunikací a vytváří celé směřování společnosti lidí neomezenou mocí chybného předpokladu, že internetové sociální sítě jsou “veřejný prostor”. Tato naivní chyba lidí předala Mluvícímu Obrazu Šelmy výkonnou moc nad lidmi.j grey - Šelma Přečteno 195 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - ŠelmaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 21 07 2022 16 31 11 150x150 - ŠelmaPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 14 01 2019 08 52 21 150x150 - ŠelmaNetělesná, nebo také duchová komunikace Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla. Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Díky této kombinaci je pro fyzického člověka zvláštním způsobem duševně "přirozené" komunikovat duchovně, bez použití těla. Takto totiž hovoří k člověku hlas ducha Bezbožnosti, i Duch Svatý. Člověk ale…
  Tags: a, se, v, šelmy, k, slovník
 • fig 30 06 2022 08 49 34 150x150 - ŠelmaRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
 • fig 26 05 2022 09 01 35 150x150 - ŠelmaLidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, v, šelmy, o, slovník
Translate »