Sekta je souhrné označení pro skupinu lidí, kteří přijali lživé učení konkrétního démona. Pro sekty je typické, že mají specifické učení a vystupují fanaticky, tedy tvrdí že mají pravdu, aniž by věděli proč. A nebo veškeré důkazy jejich učení pocházejí z učení samotného.

Sekta je vždy založena na individuálním výmyslu, který se líbí skupině lidí

Je to podobné, jako by někdo přijel do firmy převzít vedení a měl k tomu doklady a životopis, který si sám vymyslel. Byť by všechny papíry vypadaly docela povedeně i životopis by byl velmi čtivý, pořád by veškerá fakta pocházela jen od jednoho pisatele, který si je vymyslel.

V duchovním světě se používá všeobecná neznalost problematiky u veřejnosti. Proto můžou démonické nauky velice dlouho skrývat, že jejich učení vysvětluje jen samo sebe.

Sekty často vyrůstají na kořenech jiné, větší a více populární lži. Proto například existuje mnoho sekt používajících pannu Marii a Mariánský kult Královny nebes obecně.

Vůdce sekty a jeho charakteristické znaky

Vůdce sekty je tedy vždy člověk, kontaktér “duchovního světa”, který přijal od konkrétního démona konkrétní lživé učení. O toto učení se má takový člověk starat, rozvíjet jej a shánět další lidi, kteří se do takového učení zamilují a budou jej provozovat a vyučovat další lidi.

Úkolem takového člověka, zvláště v poslední době, je uvést lidi do stavu, kdy budou danné nauce ponecháni “napospas”. Aby se do nauky natolik zamilovali, že je ani nebude zajímat, že zjevně nemůže být pravdivá.

Většina Organizací a spolků s názvem “křesťanské” jsou plnohodnotné sekty se všemi poznávacími znaky

Démon (nebo můžeme říci Duch Bezbožnosti, Nepravosti) dává vůdci sekty odměnu ve formě světských požitků. Vůdce může lidi uvnitř sekty ovládat, často přímo zneužívat. Sexuálně, majetkově, psychicky vydírat. Lidé v sektě se bojí vedení sekty a kontrolují tak své životy podle toho, co je jim přikázáno vedením. Většina různých Organizací, které se nazývají “církve”, včetně těch jenž mají v názvu slovo “křesťanství”, jsou plnohodnotné sekty s organizovanou strukturou vzájemné kontroly, donášení, trestání a vyhrožování.

Uvnitř takových Organizací je prakticky zakázáno myslet si cokoliv jiného, než to co je v oficiálních stanovách organizace. Doktríny Organizace často vyučují své členy  formou společných písní, kdy text tvoří ona klamavá doktrína.

Chování členů sekty je fanatické, což znamená, že vyznávají své učení bezmyšlenkovitě a přímo se bojí ho prověřovat (mají to svým vedením ZAKÁZANÉ) a nebo na jasné otázky ukazující na lživost takového učení odpovídají pomocí několika předem naučených frází. Tento jev vidíme výrazně například v Mariánském kultu Královny Nebes, kde pořád slyšíme fráze o tom, že: “neurážejte Marii, vždyť je to maminka Ježíše”.

Fanatizmus sekty se také projevuje do očí bijícím lhaním, například když zástup lidí před kostelem Svaté Panny Marie (a za písně Ave Maria) líbá sochu černé madony bohorodičky a zároveň říká, že žádnou Marii nevzývají ani se k ní nemodlí. Nebo že ti stejní lidé co tvrdí že se nemodlí k mrtvým pořádají putování za modlením se k mrtvým.

Speciální sekty které sami sebe definují, že “vůbec nejsou sekty”

Existují speciální sekty, které samy sebe definují, že nejsou žádné sekty. Mezi ně patří REZERVACE PRO KŘESŤANY a různé “vědecké spolky”, například kluby skeptiků a podobně. Takové organizace však mají rovněž pevnou vnitřní hierarchii moci a kdo se přestane bát vedení a začne uvažovat nesprávným směrem, je okamžitě postihován.

Pomocí sekt šíří démoni lži o Bohu a dávají lidem jejich zamilované iluze

Pomocí sekt šíří démoni strach před Bohem tím, že šíří nesmyslná nebezpečná učení a LŽIVĚ je neustále identifikují jako Boží pravdy. Za Boží pravdy se vydávají falešné démonské bible, jako třeba bible moonistů Boží Princip, nebo kniha Mormon a podobně. Je to ohavná trestuhodná činnost a nechutné zlo páchané lidmi na lidech.

Sekty hlásí, že šíří Boží pravdu a přitom šíří démonská učení. Argumenty proti sektám jsou podobné, jaké by byly argumenty proti firmě, která by si nyní začala vyrábět limonády s názvem CocaCola a prodávat je. Nemůže být přeci další CocaCola, když už ta jedna existuje! Jak jednoduše by se ukradl úspech jednoho pouhým ukradením jména. Na to má světská moc ochranu pomocí patentových úřadů a policie. Vždyť ta druhá firma se pojmenovala CocaCola jen proto, aby zneužila renomé původní značky a podvodem nabídla k prodeji své nepravé zboží. Stejně tak démonem vedená sekta prodává své nauky pod Božím jménem a vydává se za jen mírně modifikované nebo vylepšené učení Bible. Ten kdo se vydává za cizí jméno a učí něco jiného, je vždy lhář který to myslí špatně.

Sekty tedy říkají: “Bůh chce aby lidé dělali to a to….” a přitom prezentují nějaké zkázonosné nesmyslné démonické učení. Lidé pak mají strach před jakýmkoliv povídáním o Bohu, neboť okolo sebe vidí tragické následky působení sekt.

Bůh nabízí skutečně použitelné učení, nikoliv sladké nesplnitelné a hloupé ideály

V mnohých případech jsou Boží nároky na člověka zdánlivě přísné. Toho využívají démonická učení k tomu, aby rozpoutala slova ohnivé nenávisti vůči Bohu. Boží varování a nároky jsou ale přísné podobně, jako když někdo přísně nařídí, aby se do dieselových aut tankovala jen nafta nebo že květiny se mají zalévat vodou.

Velice často se totiž nejedná ani tak o přísnost, jako spíše o jednoznačnost a nesmlouvavost. Tuto vlastnost má i sama Pravda ve své definici. Pravda nepřipouští nějaké další alternativy pravdy a kdo jí chce přijmout, musí jí přijmout bezpodmínečně a plně se jí přizpůsobit. I když to zní přísně, je to přeci jediná logická možnost. Satan proti tomu nabádá lidi ke lživým ideálům typu: “nenechte se omezovat nějakou Pravdou, když si můžete vytvořit svou vlastní”

Pravý Bůh Bible nabízí skutečné hodnoty vhodné pro dobrý život. Žádné jiné učení nedává žádný smysl a přináší jen boj, nenávist a nebo pomalou smrt. Pravý Bůh Bible nabízí jedinou variantu života ve svobodě, kde mohou žít věřící s nevěřícími dobrým životem společně. Démonická náboženství sekt vedou k boji, nenávisti, k vytváření izolovaných celků odsouzených k zániku.

Lidé se tady bojí sekt hlavně proto, že vidí v praxi, jak jejich učení zoufale nefunguje a dělá z nich otroky Vůdce sekty. Příklady tohoto jevu jistě každý v praxi nalezne.

Učení sekt popisuje, jak by se měli všichni lidé chovat, ale rovnou počítá s tím, že se to stejně NEDÁ použít ani aplikovat v praxi. Učení Boha Bible naproti tomu nabízí návod a normy, jak žít dobře, spořádaně, čestně a SPRAVEDLIVĚ.

Views: 4308