Žádná sekta Praetoriánů neexistuje

Lidé, kteří zaslechli nějaké informace o Praetorianech, časopisu Praetorian, praetorianských webech a chtějí, aby se jednalo o “další sektu”, (podvědomě každý vnímá slovo sekta jako místo k vyučování lží a to by potom zaručovalo, že tyto zdroje hovoří lži) vyhledávají na webu informace o tom, kde se o sektě praetoriánů píše a kdo s ní má jaké zkušenosti. Dělají to proto, aby měli výmluvu. Nelze se ale postavit proti pravdě Ducha Svatého.

Kdo píše OdkrytePravdy.cz

Prorocký Duch, který z Boží vůle přináší informace pro lidi, kteří se rozhodli následovat pravdu za každou cenu. Informace, které najdete na OdkrytePravdy.cz většinou nikde jinde nejsou a také se většina lidí bojí na ně odkazovat nebo se k nim přihlásit. OdkrytePravdy jsou z hlediska pouhé pravděpodobnosti určeny primárně proto, aby člověk Pravdu odmítnul a zavrhnul.

A když někdo část textu z OdrtytePravdy.cz kopíruje, je to většinou omylem, myslí si, že se jedná o esoterický web. Pravda je  alenatolik nesmlouvavá a průzračná, že je velmi málo lidí, kteří jí budou dobrovolně následovat. Pravda svědčí o pravém Bohu a svědčí proti falešnému Duchu Bezbožnosti.

Praetoriánské články a texty slouží tomu, kdo je doporučuje a jsou proti tomu, kdo před nimi varuje. Pamatujte, že pravda se nedá sdělovat kompromisně. Nemůže připouštět “jinou pravdu (tedy lež)” a není populární!

Nic takového jako “sektu Praetoriánů” nenajdete. Sektu drží po hromadě démonská lež, manipulace a ovládání nějakým centrálním vůdcem. Bůh nikoho v manipulaci držet nebude. Pokud si myslíte, že křesťany něco v manipulaci drží, jistě máte na mysli lidské sekty, křesťanské rezervace, nebo mocenské Církevní Organizace. Čtěte praetoriánské materiály, nevěřte jim, prověřujte je! Těmi nejpřísnějšími měřítky a logikou. Pokud máte Ducha Svatého, On bude mluvit pravdu, Bůh vás najde a vy najdete Jeho.

Najděte pravdu, ale připomínám, že ta se nebude přizpůsobovat vašim osobním preferencím, vy se MUSÍTE přizpůsobit Pravdě

Mnozí touží po tom, aby lechtavě vzrušující tajemná učení BYLA PRAVDIVÁ, ale nejsou a snadno je poznáme.

….ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží.

Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu; jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme – a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.
2. Korintským 6,4-10

 

Příbuzné články

 • PokáníPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, se, v, že, slovník, odkryté, lži, p, s, u
 • Lež o sedmiletém soužení na Zemi po hypotetickém Vytržení V Církevních organizacích se šíří nebiblický blud o vytržení, před dobou soužení i navazující učení o tom, že období soužení, o kterém hovoří Bible, bude trvat 7 let a až poté bude následovat druhý příchod Ježíše. Stejně zhoubnou a nepravdivou mutací tohoto…
  Tags: a, o, že, se, slovník, odkryté, lži, s, t, u
 • Satanova mystifikace ženstvíSatan rád přesvědčuje ženy (svého úhlavního nepřítele), že jsou mystické bytosti nadané nejrůznějšími nadpřirozenými schopnostmi od intuice až po samoléčení. Satan stále více lechtá ego „moderní“ Evy pocitem, že jako žena je něčím více – mysteriózní a duchovně povznesenou bytostí, která může odhalit své „božství“ skrze všelijaké rituály a iniciace.…
  Tags: a, se, slovník, odkryté, lži, s, t, u
 • Apostáze, vysvětleníOdklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.
  Tags: a, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • VytrženíUčení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z…
  Tags: a, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
Translate »