V mysli křesťanů (samozřejmě primárně díky TV, filmům a jiným médiím) zakořenila jistá představa satanisty. Je to většinou osoba s uhrančivým pohledem, celá v černém, nejlépe s pentagramem na krku. Podívejme se ale, jaká je skutečnost.

Tito lidé se nepotulují ulicemi v černých pláštích, ověšení pentagramy. Nepotřebují být nápadní-právě naopak. Pracují nenápadně a opatrně. V křesťanských sborech a společenstvích.

Takoví lidé mezi námi samozřejmě jsou, jejich úkolem je mimo jiné právě utvrzování a posilování výše zmíněné představy. Životy takových lidí jsou bezpochyby ovládány démony, ale často, slouží satanu nevědomky a nejsou zpravidla členy organizované satanistické skupiny. Satan se stará, aby tito lidé byli pyšní na to, jak našli svůj styl a nezapadají do tuctového davu, protože díky této pýše si neuvědomují, jak jimi manipuluje a používá si je k dosažení svých záměrů.

Jaký je konečný cíl této aktivity falešných “jakosatanistů”?

Ztížit rozpoznání skutečných služebníků Satana, kteří pracují systematicky a organizovaně. Jestliže v lidské mysli zakoření dříve popsaná představa satanisty, a potom se objeví někdo, kdo se obléká, mluví, baví se, bydlí a pracuje stejně jako všichni ostatní, nedokážeme si takového člověka spojit se satanismem, protože je přece tak “normální”.

Tito lidé se nepotulují ulicemi v černých pláštích, ověšení pentagramy. Nepotřebují být nápadní, právě naopak. Pracují nenápadně a opatrně, často v Církevních organizacích a Rezervacích pro křesťany.

Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Skutky 20,29-30

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží. 2. Korintským 11, 13-15

Stačí tyto dvě pasáže z Písma, aby bylo jasné, že nepřátelé se objeví skutečně uprostřed společenství křesťanů a budou se snažit začlenit do společenství ostatních. Je to přeci jen úplně normální boj.

Mohou citovat Písmo, mohou vyslovit slovo Ježíš, aniž by se zhroutili v agónii, mohou dokonce vyučovat a kázat nedůležité pasáže, znají velmi dobře Bibli. Jejich oblíbenou činností je vyzmatkované křesťany naučit nějakou drobnou chybnou interpretaci Bible při každém kázání.

Proto nesmíme každého, kdo cituje Písmo a ohání se jménem Ježíš, automaticky pokládat za křesťana.

PODLE KVALITY KŘESŤANSKÉHO POVÍDÁNÍ A ZNALOSTI PÍSMA NIKDY SATANISTU NEODHALÍTE. Posuzovat podle těchto znaků není smysluplné. Poznáte je jen podle ovoce, tedy podle toho, k čemu jejich činnost skutečně směřuje.

Vědí jak působit svatě

Satanisté se snaží získat důvěru. Rádi a ochotně pomůžou, zúčastní se každé akce, jsou společenští, zajímají se o lidi. Prostě ví moc dobře, co se křesťánkům bude líbit a co chtějí křesťané slyšet za povídáníčko.

Není lepší maskování než partner(ka), opravdový křesťan(ka), který dodá takovému infiltrátoru punc dokonalosti. Pokud je satanistovo partner ještě ke všemu submisivní povahy a není to zrovna prorok, může to dobře fungovat. Neboť při běžné znalosti Písma se dá partner pořád držet v mohutném stresu: že působí jen zlo, že má nečisté myšlenky, je hříšný a chybný.

Infiltrátoři si brzy získají oblibu a důvěru lidí v Církevní organizaci a díky tomu jsou velmi rychle schopni zjistit, kdo je skutečně oddaný Bohu a kdo jen poslouchá “co se povídá”.

Koupí si celý sbor

Dalším rozhodujícím faktorem jsou peníze. Satanista postupně pracuje na tom, aby se mnohé aktivity staly finančně závislými na jeho darech. Může se postarat o to, aby díky jeho iniciativě sbor získal prostory, ve kterých se mohou členové scházet apod.

Jeho snaha směřuje k tomu, aby se dostal na místo, ze kterého bude snáze schopen ovlivnit dění ve společenství (starší, vedoucí některé ze sborových aktivit….).

Pak může daleko lépe jednat. Svou pozornost zaměří logicky na členy sboru, kteří jsou plně oddaní Bohu.

Vyznají se v Písmu

Satanistovo zbraněmi jsou kromě peněz také:

pomluvy  zaměřené proti aktivním božím služebníkům

více na: https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/prislusnost-k-denominaci-jako-meritko-kvality-viry/

překrucování učení a Písma

více na:  https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/blud-o-tom-ze-sluzebnik-demonu-nedokaze-psat-biblicky/

potlačování jasného vyučování o Satanu

více na: https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/povolena-temata-kazani-v-krestanskych-rezervacich/

absolutní likvidace prorocké služby, aby ho neprozradili

více na : https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/umlceni-proroctvi-v-cirkvich/

nejrůznější lsti a pasti

Neštítí se používat všechny zlé a lstivé metody, vystupování pod cizími jmény, líčení pastí na členy za účelem jejich zesměšnění, vytahávání veskrze lidských pomluv.

Velmi často také jejich proslovy působí tak, že ani Ježíšovo Spasení není zcela dostatečné na to, aby byl někdo tak svatý tak, jako jsou oni sami a ačkoliv je toto prohlášení samo o sobě rouhající a nesmyslné, křesťané je pokorně přijímají.

Kromě toho samozřejmě taky přímo útočí duchovně na klíčové členy primárně o lidi, kteří jeho činnost rozpoznali a kteří představují pro jeho pána Satana nějaké nebezpečí.

Velmi často jsou spojováni do imaginárních celků, které mají na oko za cíl svatě chránit nedotknutelnost učení, ale ve skutečnosti se jedná o umrtvení proroctví  a oslepení sborů k infiltraci.

Satanista nebo satanisté, jsou jen špičkou ledovce. Stojí za nimi velká organizace, která je všemi prostředky podporuje v jejich práci.

Jaký je status nyní?

Vzhledem k mdlému nebo žádnému zájmu o proroky a dary Ducha Svatého při rozsuzování proroctví v současných Církevních organizacích, které pod tlakem televize, filmů a “vědeckých učení” už vůbec neví, čeho by se měli držet…. nemá činnost satanistů žádné překážky. Můžeme se s nimi setkat na vedoucích pozicích. Postupně tak prorůstají celou hierarchií, takže skutečné církevní aktivity mohou včas likvidovat.

Jak Bůh chrání své věrné?

Přirozenou ochranu proti těmto lidem poskytuje Bůh lidem skrze Ducha Svatého, prorockou službu a charisma rozpoznávání duchů. Pokud Církevní organizace takovými členy nedisponuje, nemá prakticky žádnou možnost se rozumem dobrat výsledku, neboť by se z křesťanů museli stát detektivové a soudci, odposlouchávat, sledovat a používat všelijaké světské metody a léčky také.

Naslouchejte tedy prorokům a všem, kdo mají službu rozpoznávání duchů. Veškerým důkazům, které od nich dostanete, se věnujte a pečlivě je rozsuzujte.

Nedbejte na sladké řeči a neberme za polehčující okolnost tři hodiny sladkého řečnění ukončeného lstivou lží. Pak bude pro Satana o mnoho těžší Vás oklamat fasádou vzorného “křesťanství” svých služebníků.

Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě. Zjevení 2,2-3

Share This