Tyto zaručené “znamení doby konce”  budou shodně vyznávat i lidé, kteří v Boha nevěří a démonská učení channelingu.  To je důkazem toho, že se nejedná o Biblický jev, neboť až bude skutečně ten den za dveřmi, svět bude říkat, že  je mír a že nic nepřichází.

Boží Odpůrce potřebuje lháře a mystifikátory z řad křesťanů, aby jejich klam byl důvěryhodný

Satan potřebuje lidi, kteří budou hlásit druhý příchod Ježíše, jako by měl nastat už každým dnem. Tito vypočítávači data “apokalypsy” se sice vydávají za křesťany, ale lstivě zamlčují NUTNÝ a Biblický příchod propuštěného Satana, muže Bezbožnosti.

Používají se následující “křesťanské” klamy, vycházející z nauk Církevních Organizací:

Blud o tom, že tisíciletá říše Kristova bude někdy v budoucnosti. Tím se odsouvá i propuštění Satana na konci tohoto období někam do nedohledna a z toho logicky vyplývá, že se zatím nemusí příchod propuštěného Satana vůbec hlásit.
Konspirační teorie o tom, že mužem Bezbožnosti je něco jiného, než ve skutečnosti je. Například že “antikrist” je papež, americký prezident, gregoriánský letopočet, čipy pod kůží (před nimi svorně varují i všechna učení démonů, což ukazuje také na podvod), čárový kód a podobně. Tím se vytvoří dojem, že Bezbožník už tu vlastně je, takže není třeba ho ohlašovat.
Prostě se ignoruje co je v Bibli a jede se nějaké jiné učení, které někdo vymyslel.
Propuštěný Satan, muž Bezbožnosti, totiž potřebuje vyvolat dojem “že už tu byl” proto, aby mohl sám sebe vydat za toho druhého, co má přijít po něm

Jinými slovy: Všichni vědí, že nejprve se to bude zhoršovat, pak bude nějaký antikrist a pak že bude nějaká krásná říše. Stačí tedy vyvolat dojem že už tu antikrist byl a většina lidí uvěří tomu, že ten co přijde bude znamenat to dobré, toho pravého krista. Tak to učí mnoho a mnoho antikristovských učitelů.

Pomatení křesťané slouží k zesměšňování Božího slova před celým světem a vedou tak mohutné antikristovské dílo

No a v neposlední řadě Satan také rád ZESMĚŠNUJE lidské Biblické interpretování pomocí šílenců vypočítávajících konec světa, aby pak v očích veřejnosti udělal z Bible směšný a nepřesný plátek.

Zhlédnutí: 1605