Satan pokračuje v další rovině uskutečňování svých plánů, podněcování lidí ke vzpouře proti Bohu. Přestože věda v ruce nedrží žádný důkaz existence mimozemského života, chová se tak, jako by už byli návštěvníci z kosmu na cestě. Není těžké toto vše odhalit jako ohavnou lež.

Boží slovo přitom mluví zcela jasně. Bůh stvořil život pouze na této planetě. Jeho dětmi jsme my, lidé.

Existují v podstatě dva pohledy:

  • jeden (převážně esoterický) vidí potenciální mimozemšťany jako hodné a vyspělé bratry, kteří nás přijdou zachránit, popř. nás přímo z této zničené planety evakuují. Tito mimozemšťané v esoterice splývají s andělskými bytostmi, s dávnými bohy a podobně.
  • druhý pohled (převážně vědecký) varuje, že tyto bytosti nemusejí být tak přátelské a laskavé.

Vtipné je, že oba pohledy vycházejí z jednoho zdroje, a to od Satana, který potřebuje, aby pohádce o mimozemšťanech uvěřili všichni lidé. Pro humanisty má tedy esoterní verzi “vyspělí bratři”, pro racionálně založené lidi vědeckou verzi “zlí mimozemšťané”.

Obě verze splní svůj účel – lidé budou přicházející Satanovy zástupy poslušně považovat za mimozemšťany. Nikoho, kdo bude kvalitně zpracován Satanovou propagandou, ať už esoterní, nebo vědeckou (případně kombinací obojího), nenapadne spojovat tyto jevy s padlými anděly Satanova kruhu. První Věda se totiž postarala o to, aby lidé uvěřili, že přece “žádný Bůh ani Satan neexistují”, bludná učení současnosti lidem vštěpují, že když není Bůh ani Satan, existuje “něco třetího” – mimozemšťané.

Něco třetího

Stačí prostá logika k tomu, abychom odhalili pravou podstatu báchorek o mimozemšťanech:

Kdyby platila esoterní verze “hodných bratrů”, muselo by Písmo jasně uvést jednak, že Bůh si chce tyto bytosti použít k naší záchraně, a navíc by zde muselo být uvedeno, že Ježíšova oběť na kříži není cestou ke spasení pro “všechny, kdo věří”, ale jen pro ty zlobivé lidi, kteří narozdíl od jiných civilizací na dalších planetách padli do hříchu.

V případě, že by byla platná varianta mimozemšťané jsou vlastně stejně špatní jako my lidé”, pak by Písmo muselo v sobě zahrnovat zprávu o stvoření dalších živých světů a muselo by jasně říct, jakým způsobem byly zachráněny bytosti na těchto planetách, protože pokud by byly špatné jako lidé, znamenalo by to, že také padly do hříchu. A těžko bychom věřili ve spravedlnost Boha, kdyby spasil jen lidi a jiné “své děti” ponechal jejich osudu. Stejně tak by nebyla možná existence jiných “Biblí” pro každou obydlenou planetu, protože by to znamenalo, že nám známá Bible není neměnné, pravdivé a plně platné Boží slovo, ale jen místní příručka pro Zemi.

Příbuzné články:

Mimozemšťané – myšlenkový základ odporu proti Bohu

Myšlenka, že Bible vynechala zmínku o mimozemských civilizacích je klíč k příchodu Satana

Taktiky Satana na oklamání Světa