Je potom velice snadné lidem implantovat do mysli jakoukoli manipulativní lež nebo dezinformaci a jejich vlastní pýcha jim zabrání skutečně prověřit, jestli to, čemu věří, je pravda.

Satan je schopen lidi přinutit, aby si mysleli to, co mu vyhovuje a co potřebuje k naplnění svého úkolu s tímto světem.

Napomáhá mu v tom lidská pýcha, že “tohle přece dobře známe”. Je to podobné jako malý experiment, který provedla jedna psycholožka na své přednášce. Se svými asistenty se domluvila, aby všechny modrooké lidi pod nějakou záminkou zdrželi v předsálí a teprve několik minut potom, co přednáška začne, je vždy po dvou nebo třech pouštěli do sálu. Pak každého příchozího komentovala např. “Ti modroocí jsou hrozně nedochvilní.” nebo “To mě nepřekvapuje, další modrooký. Modroocí lidé jsou velice nespolehliví.”

Asi po půl hodině už bylo publikum zpracované natolik, že naprosto přijalo myšlenku, že modroocí lidé jsou problémoví a nedochvilní. Jedna z účastnic tvrdila, že si teď jasně uvědomuje, jak je její starší, hnědooké dítě hodné a s tím mladším modrookým jsou pořád jen nějaké potíže.

Satan lidi v této době zpracovává skrze média tak, aby věřili, že za všemi problémy stojí vždy “někdo třetí” (konspirační teorie) a v žádném případě v nich přece nemůže být zapojen Satan se svými démony (ideální je, když lidé začnou věřit, že přece žádný Satan a démoni neexistují). Lidé se tak rychle dostanou do stádia, kdy přece “dobře vědí”, že za všechny problémy světa mohou ilumináti, zlí mimozemšťané, tajné okultní spolky apod.

Stejně tak Satan vyučuje lidi, co si mají myslet o Bibli, takže lidé “dobře vědí”, co v Bibli je, i když ji většina z nich nikdy nečetla.

Je potom velice snadné lidem implantovat do mysli jakoukoli manipulativní lež nebo dezinformaci a jejich vlastní pýcha jim zabrání skutečně prověřit, jestli to, čemu věří, je pravda. Každou informaci, která je v rozporu s myšlenkovým schématem v jejich mysli, tak bez přemýšlení odmítnou s argumentem, že přece oni “dobře vědí”, že takhle to není. Díky této mediální masáži tedy Satan hravě lidi drží v bezpečné vzdálenosti od poznání Boha a pravdy jeho Slova.