Nauka o zasvěcování se démonům, plná klamných úkonů vzbuzujících falešnou hrdost klamaného na vlastní složité dovednosti (šambala 1024 a jejích tisícdvacetčtyři symbolů). Někdy se říká, že je to také název pro duchovní město.

Démonické zasvěcování symbolům padlých andělů se zde maskuje za LÉČENÍ, podobně jako u REI-KI.

Vyučuje se komunikace s démony tak, aby zasvěcovaný prohluboval svou závislost na démonech

Informace o tom, jak se má zasvěcování démonům Šamballa provádět podávají démoni médiům skrze chanelling, což zasvěcovací mistři vyučují zasvěcence na svých kurzech, aby tak propojení zasvěcovaných s jejich démony mohli zasvěcovaní sami prohlubovat v soukromí.

Na školení šambaly (prováděné za peníze) se samozřejmě nevyhneme naukám reinkarnace, sebeléčení, harmonizace čaker, bourání karmických bloků a podobně.

Šambala předmět neregistrovaného podnikání

Je často předmětem nelegálního podnikání, kdy jsou z lidí lákány peníze za tyto služby. Neexistuje však žádná “vědecká studie”, která by vědeckými pojmy dokázala potvrdit, že se jedná o skutečnou věc. Oficiálně jsou všechny tyto věci udávány jako pavědecké a šarlatánské, tudíž peníze, které za ně lidé vydávají, jsou získány mimo zákon a lidé je dávají jako dobrovolný dar.

Podnikání je vydáváno za psychoterapii, ale mělo by tedy mít řádný “certifikát” nezávadnosti a jeho principy by měly být popsány v oficiální lékařské vědě.

Použití “moderních pojmů Vědy”

Shamballa je lživé učení, tentokráte vyšperkované o mnoho a mnoho vědeckých ozdobných termínů. Dozvíme se zde různé lži o dimenzích, tachyonech, vlněních a podobně. Je to tedy povídání určené pro ty, kterým nevoní romantika Japonska v rei-ki, ale mají rádi osmičkovou soustavu čísel a terminologii sci-fi.

Jelikož démoni mají nyní díky Boží vůli rozšířené možnosti (mohou “potvrzovat” lži, aby se do nich lidé zamilovali), budou lidi klamat i v tomto bludu Shambally tak, aby oklamaní věřili, že TO OPRAVDU FUNGUJE, a v této lži byli utvrzeni.

ÚČELEM TOHOTO UČENÍ JE ODVÁDĚT LIDI OD BOHA K UCTÍVÁNÍ DÉMONŮ.

Učení tedy směřuje k závislosti na démonech a k posednutí démony.

Příbuzná témata: Léčitelství, šamballa, shambala, šambala, shamballa původ, šambala vysvětlení, šamballa vysvětlení, co je to šambala, šamballa 1024, původ šambala

Views: 6666