Není mnoho těch, kteří dokážou vidět konečný cíl, kterým je věčný život s Bohem, a pro dosažení tohoto cíle jsou připravení vzdát se všeho, co stojí v cestě.

S námi se nemusíte přizpůsobovat – to je reklamní slogan, který přesně vystihuje satanovu taktiku.

V tomto světě má člověk volbu. Buď jít cestou Boha, nebo tisícemi nepravých cesta Božího Odpůrce.

Zatímco Boží pravda je jediná a neměnná, satan disponuje bohatou a pestrou paletou lží a falešných cest. Boží pravda tedy trvá a nemění se. Jestliže chceme jít Jeho cestou, Bible říká, že je to úzká cesta a těsná brána vedoucí k životu.

Není mnoho těch, kteří dokážou vidět konečný cíl, kterým je věčný život s Bohem, a pro dosažení tohoto cíle jsou připravení jít nesnadnou cestou.

Satan vytvořil takový výběr lží, že uspokojí i toho nejnáročnějšího spotřebitele. Ďáblova cesta je široká, jde se po ní pohodlně a každý si může vybrat svůj “jízdní pruh”. Říká lidem: “Vyberte si to, co vám vyhovuje. Vytvořte si vlastní realitu, buďte sami sobě bohy, máte právo na svobodu. Jděte si cestou, která se vám líbí a která vám vyhovuje.” Mlčí už o tom, že tato vlastní cesta je ve skutečnosti jeho past, která člověka zavede do tmy a věčné smrti.

Ježíš naproti tomu říká:

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” (Jan 14,6).

Satan se snaží, aby jeho cesta vypadala co nejlákavěji, a Boží cesta naopak co nejhůře. Ale těm, kdo se přes všechnu falešnou propagandu rozhodnou Boží cestu hledat, v tom satan nemůže zabránit.