Do pokoje otce se nenápadně vkradly vychytralé děti, a začaly vyhledávat v otcově notebooku přístupy k bankovnímu účtu, aby si mohly samy objednávat tolik zboží a dárků, kolik se jim zachce.

Malé podobenství z dnešní doby:

Do pokoje otce se nenápadně vkradly vychytralé děti, a začaly vyhledávat v otcově notebooku přístupy k bankovnímu účtu, aby si mohly samy objednávat tolik zboží a dárků, kolik se jim zachce.

Podobenství ze starší doby:

Do pokoje otce nenápadně přišly vychytralé děti, které hledají seznam otcových podřízených a otcovo pečetidlo, aby mohly podřízeným rozeslat dopisy a nechávat si posílat dárky bez otcova souhlasu.

Společná otázka pro obě podobenství: Jakého srdce a smýšlení jsou takové děti?

My všichni jsme dětmi Boha, který nám dal život. Ale máme svůj dospělý lidský rozum, a ten prozradí úmysly našeho srdce. Velké Církevní Organizace lidí si myslí, že převzaly moc na zemi i na nebi. Že co si odsouhlasí na zemi, musí se odsouhlasit i v nebi. Tím se jen snaží působit dojmem, že vládnou Bohu. Někdo rozhlašuje, že křesťané mají pozemskou moc, a že můžou po právu jít, a brát si ze světa, krást světu. Je to prakticky totéž jako okultní nauky, které tvrdí, že Vesmír funguje jako objednávkový servis.

Lidé často mluví o Bohu, pronášejí vzletné řeči o Jeho moci a lásce a vyhlašují, že Boha následují a slouží Mu. Ve skutečnosti ale nestojí o to, aby jim Bůh vládl, chtějí si vládnout sami a sami také rozhodovat, co je pro ně dobré. Záměr jejich srdce je jasný: jestliže mi Bůh něco odepře, pak prostě Jeho vůli obejdu tím, že požádám Jeho „podřízené“. Tito lidé pak vzývají anděly a nebeské zástupy ( protože vědí, že jsou to podřízení jejich Otce, a tak se jim snaží vnutit dopisy s Otcovým pečetidlem a získat od andělů dárky) , praktikují objednávání z Vesmíru, různé esoterní metody a rituály.

Jakého smýšlení tedy tito lidé ve skutečnosti jsou?

Zhlédnutí: 298