Rozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu

Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval generace žen v následování Mluvícího Obrazu jako ženské sexuální maskulinní Alfa síle a nutil ženy k vnímání mužů v Beta sexuální pozici. Tato Beta pozice znamená, že muži jsou v roli poskytovatelů doplňkových služeb ženám, které Alfa vykonávat nechce nebo nemůže. Kvůli zlomení odporu lidí je základním úkolem Satana a jeho prostředků v posledních časech co nejvíce oddělit ženy od mužů. Používá na to nejrůznější nauky a ideologie.

Rozpadem mezilidských vztahů označujeme zánik modelu rodiny a vychovávání dětí ke Spravedlnosti. Toto je ono odstoupení od Boha, které nejprve musí všeobecně nastat než přijde konec. Samozřejmě že úkolem Mluvícího Obrazu je obsáhnout celé lidstvo svým učením a ty co ho nebudou chtít (a nebo moci) ho přijmout nechá odstranit.

Metody dosažení rozpadu mezilidských vztahů a rodin vyučované Mluvícím Obrazem

 1. Rovnost pohlaví, unisexová společnost, která vede k tomu, že ženy se nechají oplodnit Betou a spoléhají na Alfu
 2. Komunikační technologie Alfy umožnující ženám sledování Bety a vynucování jeho poslušnosti
 3. Komunikační technologie Alfy likvidující přirozenou sexualitu lidí, kdy Alfa nabízí ženám na seznamkách nekonečné množsví Beta poskytovatelů

1.: Nauka rovnosti pohlaví zaručeně zničí vztah muže a ženy

Za rozpadem Bohem určených a jediných spravedlivých rodinných vztahů může především změna uvažování a chování žen. Ženy mají protichůdné touhy, které je ženou pořád se něco učit, i když už nikdy nemohou poznat Pravdu. Nový ideál společnosti, tedy vztahová i společenská rovnoprávnost žen a mužů, je správně podle ďábelské logiky, ale je proti Bohu. Ženy se nabízí pouze jako Partnerky pro Partnerství, tedy nezodpovědný vztah založený na výhodnosti a uspokojení. Jelikož si ženy samy vybraly, že nikdy nebudou uspokojeny v roli manželky, musí si tedy vymyslet nová pravidla. Tato nová ženská pravidla vidění světa samozřejmě znemožnují Manželství a Rodinu. Vznikají proto jen Svobodné matky a místo manželství jen nezávazné sexuální a sociální Partnerství.

2.: Vzájemné nepřetržité sledování = konec soukromí a konec nutného denního odloučení partnerů

Vzájemné sledování pomocí komunikačních technologií ruší důležitou vztahovou nutnost: odloučení. Díky neustálé dostupnosti partnerů a rodičů s dětmi vznikají JEN patologické jevy, které dále ničí rodinné vztahy. Normální rodinné vztahy jsou díky neexistenci odloučení vždy zatížené nesnesitelností, ponižováním a ztrátou jakéhokoliv soukromí. Vše vede pouze k tomu aby byli lidé striktně sobečtí a aby si vzájemně nepokrytě lhali a zároveň se tvářili jako pravdomluvní. Toto přesně odpovídá popisu událostí v biblickém Zjevení. Pár příkladů: Po celodenní informační masáži od přítelkyně se muži ani netěší domů, protože celý den vedli oba otravnou komunikaci. Děti nemůžou nic udělat samostatně, protože se na všechno musí dotázat matky a nebo jsou vždy přistiženi při všem. Děti se musí učit dokonale lhát svým nejbližším.

3.: Vztahy navazované a řešené pomocí netělesných anonymních elektronických médií.

Absence fyzických limitů při navazování a udržování vztahů nevede pouze k přímému narušení jakékoliv důvěry a klidu ve vztahu.  Vede také ke vzniku nových patologických iluzí. Jako příklad můžeme uvést iluzi dívek, že jsou neuvěřitelně žádané, která je vytvořena tím, že dostávají na elektronických seznamkách mnoho vzkazů. Vůbec nepočítají s tím, že pisatelé těchto vzkazů píší ještě mnoha dalším ty stejné vzkazy. Vzniká tím dojem, že na jednu dívku čeká stovky mužů. Je to samozřejmě jen iluze. Podrobněji v článku Internetové Seznamky.

 j grey - Rozpad mezilidských vztahů Přečteno 9755 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - Rozpad mezilidských vztahůFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, slovník
 • fig 30 10 2021 10 33 12 150x150 - Rozpad mezilidských vztahůRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, v, slovník
 • fig 17 06 2022 08 22 40 150x150 - Rozpad mezilidských vztahůLGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože…
  Tags: a, slovník
 • fake 1909821 1280 150x150 - Rozpad mezilidských vztahůDeepfake, neboli "hluboký podvod", je falešné video vytvořené počítačem, mobilem Deepfake může být výsledkem nesmírně složitých počítačových simulací, ale také ho může vytvořit jeden človek či několik málo herců s mobilem v ruce. Účelem je oklamat lidi a donutit je si něco myslet. V druhé dekádě 21. století se veškerá…
  Tags: a, slovník
 • fig 14 01 2019 08 52 21 150x150 - Rozpad mezilidských vztahůNetělesná, nebo také duchová komunikace Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla. Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Díky této kombinaci je pro fyzického člověka zvláštním způsobem duševně "přirozené" komunikovat duchovně, bez použití těla. Takto totiž hovoří k člověku hlas ducha Bezbožnosti, i Duch Svatý. Člověk ale…
  Tags: a, v, slovník
Translate »