Rozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu

Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval generace žen v následování Mluvícího Obrazu jako ženské sexuální maskulinní Alfa síle a nutil ženy k vnímání mužů v Beta sexuální pozici. Tato Beta pozice znamená, že muži jsou v roli poskytovatelů doplňkových služeb ženám, které Alfa vykonávat nechce nebo nemůže. Kvůli zlomení odporu lidí je základním úkolem Satana a jeho prostředků v posledních časech co nejvíce oddělit ženy od mužů. Používá na to nejrůznější nauky a ideologie.

Rozpadem mezilidských vztahů označujeme zánik modelu rodiny a vychovávání dětí ke Spravedlnosti. Toto je ono odstoupení od Boha, které nejprve musí všeobecně nastat než přijde konec. Samozřejmě že úkolem Mluvícího Obrazu je obsáhnout celé lidstvo svým učením a ty co ho nebudou chtít (a nebo moci) ho přijmout nechá odstranit.

Metody dosažení rozpadu mezilidských vztahů a rodin vyučované Mluvícím Obrazem

  1. Rovnost pohlaví, unisexová společnost, která vede k tomu, že ženy se nechají oplodnit Betou a spoléhají na Alfu
  2. Komunikační technologie Alfy umožnující ženám sledování Bety a vynucování jeho poslušnosti
  3. Komunikační technologie Alfy likvidující přirozenou sexualitu lidí, kdy Alfa nabízí ženám na seznamkách nekonečné množsví Beta poskytovatelů

1.: Nauka rovnosti pohlaví zaručeně zničí vztah muže a ženy

Za rozpadem Bohem určených a jediných spravedlivých rodinných vztahů může především změna uvažování a chování žen. Ženy mají protichůdné touhy, které je ženou pořád se něco učit, i když už nikdy nemohou poznat Pravdu. Nový ideál společnosti, tedy vztahová i společenská rovnoprávnost žen a mužů, je správně podle ďábelské logiky, ale je proti Bohu. Ženy se nabízí pouze jako Partnerky pro Partnerství, tedy nezodpovědný vztah založený na výhodnosti a uspokojení. Jelikož si ženy samy vybraly, že nikdy nebudou uspokojeny v roli manželky, musí si tedy vymyslet nová pravidla. Tato nová ženská pravidla vidění světa samozřejmě znemožnují Manželství a Rodinu. Vznikají proto jen Svobodné matky a místo manželství jen nezávazné sexuální a sociální Partnerství.

2.: Vzájemné nepřetržité sledování = konec soukromí a konec nutného denního odloučení partnerů

Vzájemné sledování pomocí komunikačních technologií ruší důležitou vztahovou nutnost: odloučení. Díky neustálé dostupnosti partnerů a rodičů s dětmi vznikají JEN patologické jevy, které dále ničí rodinné vztahy. Normální rodinné vztahy jsou díky neexistenci odloučení vždy zatížené nesnesitelností, ponižováním a ztrátou jakéhokoliv soukromí. Vše vede pouze k tomu aby byli lidé striktně sobečtí a aby si vzájemně nepokrytě lhali a zároveň se tvářili jako pravdomluvní. Toto přesně odpovídá popisu událostí v biblickém Zjevení. Pár příkladů: Po celodenní informační masáži od přítelkyně se muži ani netěší domů, protože celý den vedli oba otravnou komunikaci. Děti nemůžou nic udělat samostatně, protože se na všechno musí dotázat matky a nebo jsou vždy přistiženi při všem. Děti se musí učit dokonale lhát svým nejbližším.

3.: Vztahy navazované a řešené pomocí netělesných anonymních elektronických médií.

Absence fyzických limitů při navazování a udržování vztahů nevede pouze k přímému narušení jakékoliv důvěry a klidu ve vztahu.  Vede také ke vzniku nových patologických iluzí. Jako příklad můžeme uvést iluzi dívek, že jsou neuvěřitelně žádané, která je vytvořena tím, že dostávají na elektronických seznamkách mnoho vzkazů. Vůbec nepočítají s tím, že pisatelé těchto vzkazů píší ještě mnoha dalším ty stejné vzkazy. Vzniká tím dojem, že na jednu dívku čeká stovky mužů. Je to samozřejmě jen iluze. Podrobněji v článku Internetové Seznamky.

 

Zhlédnutí: 858