Ten, kdo nepoznal Boha ani nemá v srdci touhu po Pravdě, bude celý život žít v temnotě a nebude nikdy svobodně vědět, jaký je běh světa. Bude stále tápat. Bezbožný člověk se ale může různými technikami omámit nebo zbavit svobodné vůle, aby tuto svou nejistotu přestal vnímat.

Bezbožnost a Nepravost je založena na uvedení lidí do klidu a pasivity v nepravosti. Bůh říká, že sešle mocné dílo klamu, aby se ti, kdo nepřijali lásku k Pravdě zamilovali do nepravosti a zůstali v ní.

Lidé někde zůstávají tehdy, pokud tam naleznou to, co je jejich srdci milé.

Lidé někde zůstávají tehdy, pokud naleznou to, co je jejich srdci milé. Je velmi naivní domnívat se, že pokud někdo najde klid a harmonii, musí to být tím, že našel Pravdu. Je to pouze znamení, že našel co je jeho srdci milé.

Kdo vnímá tělesným rozumem a Pravda o Bohu ho nezajímá, může snadno zneužívat Biblické verše o klidu a pokoji jako falešné důkazy, že takové bezbožné učení je správné.

Zhlédnutí: 995