Jedna z nových metod, která toto nabízí, se nazývá rituál pěti elementů a podle zdrojů informujících o této proceduře se jedná o masáž inspirovanou indickou filozofií a vycházející z pěti elementů, kterými jsou země, voda, vzduch, oheň a akáša (éter)

Vzhledem k rostoucímu tlaku na lidské duševno roste i poptávka tělesných lidí po psychické pohodě (to, co je v nejrůznějších andělských náboženstvích označováno jako “klid” či “pokoj” mysli, “harmonie”, “lehkost” apod.)

Jedna z nových metod, která toto nabízí, se nazývá rituál pěti elementů a podle zdrojů informujících o této proceduře se jedná o masáž inspirovanou indickou filozofií a vycházející z pěti elementů, kterými jsou země, voda, vzduch, oheň a akáša (éter). Jde tedy o metodu založenou na démony inspirované filozofii.

Zejména poslední element stojí za povšimnutí. Citujme z informačního zdroje: “Element akáša symbolizuje klidová závěrečná fáze s působením energie prány. Pro maséra je důležité pozitivní naladění před a při samotném rituálu.”
Pojem energie prány, resp. prána, je znám z jógy, která údajně otevírá cesty právě pro proudění této energie. Jóga není pouhým tělesným cvičením, ale cestou, jak otevřít své tělo démonským duchům. Jóga je metoda iniciace a zasvěcení do démonické služby.

Dále se dozvídáme, že pro maséra je podstatné “pozitivní naladění” před a během rituálu.

Už z těchto indicií je jasné, že také rituál pěti elementů není ničím jiným, než honosně pojmenovaným iniciačním rituálem, který přenáší posednutí démonem z jednoho člověka (maséra) na druhého (klienta). Odměnou pro klienta je údajné “pozitivní naladění”, lehkost, pocit harmonie – čili klasické tělesné odměny démonů pro ty, kdo jim slouží.

Protože další odměnou pro Satanovy služebníky jsou peníze, není náhoda, že lidé, kteří mají zájem se sami stát přenašeči démonického posednutí (v podání propagátorů rituálu pěti elementů jde o “maséra”), mohou absolvovat kurz, ovšem za příslušný (a ne malý) poplatek vyučujícímu. Ten tak za svou práci získává odměnu od Satana, kterému slouží. A protože tělesným lidem je lhostejné, z jakého zdroje pramení příjemné pocity, tento rituál bude nepochybně získávat na oblibě (jak o tom svědčí i fakt, že polovina kurzů pro “maséry” je již obsazena), tak jako jiné podobné metody iniciace.

Share This