Ve vládě Bezzákonnosti stojí ohavnost tam, kde by být neměla. Církevní Organizace vyučují nauky Bezzákonnosti

Satan nechce, aby se lidé, kteří poznali pravého Ježíše Krista scházeli a znali. Nechce, aby se vzájemně  informovali o tom co se děje a pomáhali si. Bojí se, aby si tito lidé nevytvořili funkční jednotku, která by jeho antikristovské působení dokázala rozpoznat.

Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví, co slyší. Proto pokud je ve společenství křesťanů rozsuzováno proroctví z Boha, ostatní radostně poznávají, že k nim hovoří Duch Svatý, duch Pravdy. Satanovi stačí, aby lidé tato Ježíšova slova o způsobu “mluvení” Ducha Svatého neznali, protože pak se může za Ducha Svatého vydávat cokoli, včetně falešných proroků a channelingu.

Satan nejprve potřeboval, aby jeho démoni šířili lživé nauky Ducha Bezbožnosti skrze channeling a různé teické kulty – to byla klasická hierokracie. Hierokracii provozovali i guru v sektách, tak i internetové vědmičky ve svých skupinách. V další fázi se Satanovo působení přesunulo podle anateické hierokracie Druhé Šelmy na vládu pomocí Vědy. Spitituální a kultické teze tak nahradili informační kletby vyřčené novou podoubou knežstva, systémovými Vědci, kteří hlásí kolektivní viny pro podporu totalitní moci Druhé Šelmy.

Rezervace pro křesťany

Satan potřebuje REZERVACE, kam může věřící přivádět pod svůj dozor a určovat jim jejich chování a způsoby myšlení. V těchto rezervacích pak můsobí Emisaři poslední instance a kromě základního křesťanského mléka se zde vyučují nauky Bezzákonnosti anateické hierokracie.

Pozor na Organizace s nějakou strukturou nám neznámých nadřízených vedoucích.

Podstatné je zamezení přístupu k informacím, které by mohli k lidem promlouvat Duchem Svatým a přivádět je k Pravdě

Satanovo hlavním argumentem pro lidi v křesťanských rezervacích je, že: “zlo je tam venku, a my se o něm nebudeme vůbec bavit a ani nad tím přemýšlet”. Tím se mu podařilo lidi, znající důležitá duchovní fakta, IZOLOVAT od ostatních, kteří je potřebují znát pro svou záchranu.

Zhlédnutí: 1353