První ročník knižního veletrhu odráží velmi dobře, jak daleko už pokročily Satanovy aktivity a jak dokonale už vyhověl potřebě každého, kdo touží po své vlastní iluzi, o níž sám sebe přesvědčí, že je to pravda.

Z cca 100 vystavovatelů jeden vystavoval křesťanské evangelizační materiály (představují tedy 1% celkové nabídky), počet vystavovatelů, kteří na svých stáncích neměli ŽÁDNOU okultní nebo esoterní literaturu, nedosahoval 10%. (jednalo se zejména o prezentaci učebnic, publikací o vaření apod.)

Naopak vystavovatelé zaměření ryze esoterně nebo okultně představovali přibližně 30% nabídky. Všichni ostatní bez výjimky měli ve své nabídce minimálně několik (spíše však více) publikací zaměřených na démonická náboženství (buddhismus, hinduismus…), démonická učení (od Feng – shuei přes Tajemství, New Age až po meditace a jógu.), záhady aj.

Tento fenomén se týkal i vydavatelství, která dříve vydávala ve větší míře knihy považované za křesťanskou literaturu. Alarmující rovněž je, že nejméně třetinu duchovně závadných knih tvořily publikace pro děti.