Reiki, rei-ki – co bychom měli vědět o jeho podstatě

Reiki je skrytá forma zasvěcování démonům, představovaná jako léčitelství. Tento podvod míří na lidi s různými problémy a nabízí pomoc od neznámých a neviditelných duchovních sil. Provozovatelé reiki často NEVĚDÍ PRAVDU o démonické podstatě energie kterou používají. Považují tuto energii za něco dobrého. Pro lidi žijící podle těla, kteří nemilují Boha Stvořitele a Pravdu, není lživá a podvodná podstata reiki překážkou.

Reiki je další skrytá podoba zasvěcování démonům, představovaná jako léčitelství.

Učení reiki samo o sobě obsahuje pouze informace od nepřítele lidí, Božího Odpůrce. V učení o reiki jsou jen informace od démonů, které sami démoni a jejich lidští služebníci vymysleli pro potřebu klamu. Klam spočívá v tom, že reiki není léčení, ale zasvěcení Duchu Bezbožnosti, které se za léčení pouze vydává.

Reiky připomíná léčení proto, že se tím odstraňují problémy, které předtím sami démoni nastražili, což je velmi účinný klam na lidi. (Takzvaně se “léčí” démonické problémy a závislosti). Démoni se ale sami nepřiznají ke svému klamu, neboť by jejich klam pozbyl svého účinku.

Vytvoření iluze účinnosti reiki pomocí chvilkového vystoupení a nebo záměny démonských duchů

Aby provozování reiki vypadalo důvěryhodně a účinně, jsou při jeho iniciaci démony vytvořené takové jevy, které připomínají vyléčení. Případně ustanou nějaké příznaky jednoho soužení, ale přijdou další. Nepozorované, ale v konečné fázi horší obtěžování.

Je poměrně obtížné pozorovat na sobě nějaké změny, když předtím člověk pustil do své přítomnosti démona tím, že se mu ZASVĚTIL. Člověk se tak stává prostředníkem, médiem, mezi naším světem a světem démonů. Může zasvěcovat pomocí svého těla další lidi. Sebehodnocení je v tomto případě prakticky nemožné, obzvláště proto, že démon manipuluje myšlení člověka pryč od Boha směrem k nepravostem. Pokud srdce člověka nemilovalo Boha ani předtím, nebude mu toto směřování vůbec vadit.

Další kladné subjektivně pozorovatelné účinky reiki jsou v emocionálním vzrušení a uspokojení těla, které démoni manipulují v lidském těle pomocí Mocností. Odměna člověku pomocí pocitu rozkoše démona nic nestojí, ale také to pro člověka neznamená nic, jen ovlivnění lidské mysli, uvolnění tělesných žádostí a sladkou iluzi.

Bible hovoří, že po vyhnání jednoho démonského ducha přichází dalších několik démonů. Pokud člověk nepřijme Boha, nezbývá mu než pokusit se různě kupčit se zlomyslnými démonskými duchy. Poměrně brzy se k takovým pokusům o kupčení přidává zlomyslná magie úspěchu, kdy člověk poroučí démonům, aby jiným lidem ubližovali pro jejich osobní prospěch. Pozor na to, magie vždy někomu ubližuje!

Pokud si myslíte, že magie démonů může být i dobrá, je to krutý omyl. Démoni zákeřně škodí při každé příležitosti. Jsou to nepřátelé lidí, kteří nemají ŽÁDNÝ důvod někomu pomáhat.

Řešení závislosti na démonech je popsáno v následujícím článku: Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

Aktivity z hinduistického prostředí “podobné Reiki”

Reiki je vlastně shodné s ostatními démonskými iniciačními rituály, jako je například Napojení, Znovunapojení, Deeksha (Dikša) požehnání Jednoty,  Kvantové skákání a další učení klamu. Vždy se ale jedná o aktivity člověku NEPŘÁTELSKÉ.

Původ učení reiki dokazuje jeho démonickou podstatu. Učení reiki, spolu se symboly padlých andělů, bylo předáno démonem lidskému služebníku.

Objevují se pokusy REIKI vysvětlit jako ne-démonickou a tudíž bezpečnou nauku potvrzenou pomocí Vědy. Je to ale jen další pokus o klam, neboť si každý může přečíst, jak toto učení vzniklo a od koho tedy pochází. Reiki jako skutečnou metodu uznává Druhá Věda, Budoucí Věda.

Jak Satan klame lidi, potřebuje sloučit i učení reiki s křesťanstvím

Ježíš Kristus a jeho apoštolové v Bibli NEpoužívali “léčitelství energiemi”,  jak se snaží namluvit reikistické publikace svým čtenářům. V křesťanství se jedná o zásah Boha, který je Pánem a Stvořitelem Času a informace. Nikoliv o aktivity démonských duchů, kteří jen přestírají, že ví, co bude.

Pouze Bůh Stvořitel se může rozhodnout, kdy změní informace ve svém Stvoření o tom, zda nemoc existuje nebo nikoliv. U reiki a jiných “léčitelství “, kde se lidé pomocí zasvěcování a symbolů dobrovolně rozhodnou spolupracovat s duchy, démony a baaly… tam se jedná jen o trik, jak donutit lidi šířit posednutí démonem na další osoby.

Každý, kdo se zabývá iniciací a používáním energie reiki, je v akutním nebezpečí démonické posedlosti, a je zapotřebí se jí při sebemenším náznaku změny v životě zbavit. A to pozor, i při SUBJEKTIVNÍM ZLEPŠENÍ problémů, i zlepšení totiž ukazuje, že už na nás démon pracuje.

Lidé, co nevěří  Stvořiteli Bohu, jsou nucení slepě tápat v klamech Božího Odpůrce

My lidé, nemáme žádnou možnost jak do démonského světa vidět, ba i ti z nás, kteří myslí že něco “vidí”, mají své vidění jen zprostředkované démonskou bytostí za účelem OKLAMÁNÍ.

Proto se necháme často napálit tak, že když jsme magií náhle vyléčeni z nějakého problému, vůbec si neuvědomujeme, že to byl démon, který onen původní problém způsobil. Tak proč by  na chvíli nepolevil, když zrovna děláme jeho rituál. Snadno mu pak uvěříme, že on neexistuje, a že magie je dobrá věc pro léčení těla.

Mějme také na paměti, že Mocnosti řídí chod vyšších organizmů pomocí pudů. Za ukojení pudu následuje u vyšších organizmů odměna ve formě slastných pocitů či rozkoši. Tyto mechanizmy jsou ze Satanových principů, není to nic reálného a dají se napodobit fyzikálně, vhodným drážděním mozkových center elektřinou či chemickými látkami.

Tento trumf odměnky pro lidský mozek démoni často využívají, a tak milovníci rozkoší si přijdou na své. Většinou se nikdo nezajímá, jakou daň za to zaplatí, protože podstaty všech těchto jevů jsou pro léčitele i pacienty neviditelné a neznámé.

Rituály reiki nutí lidi k iniciaci do démonické služby

Na principech a poučkách reiki můžeme snadno vidět, jaké jsou nám VNUCOVÁNY postupy, abychom sami na sobě i na svých blízkých umožnili či usnadnili démonické bytosti posednutí formou “zasvěcení”.

Je to velmi průhledné, nicméně démonský tlak na to, aby lidé pravdu neviděli, je úžasně silný a projevuje se náhlými výpady agrese, vzteku, nevolnosti, apatie a podobnými tělesnými projevy, pokud má být pravda odhalena.
V zájmů démonů je, aby léčení a psaní o něm poněkud připomínalo léčení od Boha. Počítá totiž s tím, že člověk je pyšný na své kombinační schopnosti, a proto bude mít raději různá vysvětlení s barvičkami a energiemi a jejich názvy, o kterých stejně neví, co jsou, ale alespoň mají jména. Satan moc dobře zná lidi a ví, že jim stačí pocit, že něčemu rozumí, a dále nic nezkoumají. Proto buduje v lidech novou zhoubnou myšlenku: “Každý může mít svou vlastní pravdu, realita neexistuje, je jen iluze”

JEDNÁ SE O ODPORNÝ DÉMONSKÝ OKULTIZMUS A MODLOSLUŽBU. VŠECHNY PRŮVODNÍ JEVY DOKAZUJÍ, ŽE SE JEDNÁ O SLUŽBU SATANU. VELMI ČASTO JSOU ZDE ZNEUŽÍVÁNY DĚTI.

 

Uvedení satanových lží na pravou míru, KOMENTOVANÝ PŘÍKLAD

Původní texty z webů se zvýrazněným komentářem OdkrytePravdy.cz., který ukazuje, o jaké jevy ve skutečnosti jde

Tělo je již naladěno pro Reiki energii. Iniciace probíhá na čakrách obou dlaních. Jinýmy slovy, démonická bytost již může do nás vstoupit, protože má povolení. Naučíte se používat staré tibetské symboly pro posílání energie na dálku, uvolňovat emocionálně – mentální traumata z minulosti. Naučíte se používat symboly démonů a uctívat je. Budete volat jejich jméno a vyženete slabší teritoriální démony. Naučíte se působit energií do minulosti i do budoucnosti, čistit prostory i situace. Prohloubí se Vaše intuice, spojení se svým vyšším já a schopnost koncentrace. Průtok energie tělem se zintenzívní. Budete více démonicky naplněni a čím dál tím více bude vámi démon působit na lidi okolo. Působení bude neomezené v prostoru a čase. Všude, kam fyzicky nedosáhnete, použijete energii Reiki 2 k působení na dálku. Démon si vás řádně použije.

Výsledek vždy BEZPEČNĚ poznáme po ovoci. Podle toho, k čemu nás to povede, k Bohu to rozhodně nebude.

Reiki je zlo. Člověku nepřátelské démonické učení a lež

Zhlédnutí: 8900