Křesťané by měli být velmi opatrní, pokud jde i o tak zdánlivě banální věc jako jsou masáže. V současné době se v sortimentu služeb nenabízejí jen běžné fyziologické masáže, ale také thajské, reflexní, shiatsu a jiné.

Nejde jen o prosté masírování svalstva, protože tyto masáže s původem v asijské kultuře s sebou nesou také její duchovní poselství, které je v podstatě uctíváním démonů.Všechny výše jmenované typy masáže pracují jednak s pojmy reflexních bodů a úzce se tak provazují s akupresurou, kromě toho v sobě zahrnují prvky jógy a operují s oblíbeným esoterickým pojmem „energie, energetické dráhy“ apod.

Thajská masáž se někdy přímo označuje jako jóga pro líné nebo jako „aplikovaná hatha jóga“, nijak se tedy netají svou provázaností s jógou a tím potažmo i s hinduismem.

Alarmující je zejména fakt, že každá masáž začíná meditací, někdy nazývanou „meditativní modlitba“, čímž se budí zdání, že jde o něco pozitivního a posvátného. Citujme z informačního článku pro zájemce o thajskou masáž: „Meditace je podmínkou k soustředění mysli na masáž a k udržení bdělého meditačního stavu během práce. Thajští maséři se v této chvíli obracejí k zakladateli umění. Modlitba je prosbou o osvobození pacienta od všech bolestí a nemocí. Prvními doteky přejímá pacient masérovo vyladění a rytmus následující sestavy. Proto je kladena taková důležitost na zklidnění mysli a koncentraci“

Při bližším zkoumání narazíme na dvě pasáže, které by pro každého křesťana měly být okamžitým varováním. Maséři se obracejí k zakladateli umění. Pomineme-li fakt, že jde o akt modlářství, je nutno vzít v úvahu, kdo je autorem metody – a vzhledem k tomu, že je zde úzká provázanost s démonskými kulty asijských kultur (hinduismus, jóga…), je snadné rozpoznat, že autorem metody je Satan. Masér se při meditaci tedy obrací ke svému vůdčímu démonskému duchu, služebníku Satana.

Pacient při doteku přejímá údajně masérovo vyladění. Nelze jasněji vyjádřit, že se jedná o předávání posednutí démonským duchem z maséra na pacienta. Masér se předcházející meditací naladil na svého démonského vůdčího ducha a toto „vyladění“ pak dotekem předá pacientovi.

Jde o prastarou metodu démonické iniciace

Mnohá centra nabízející thajské masáže se netají tím, že maséři jsou školeni v buddhistických nebo hinduistických chrámech, tedy v místech plně zasvěcených Satanu.

Podobně také funguje shiatsu masáž, která používá poněkud jiné názvosloví, a to energii Ki/Čchi. Představuje se jako metoda, která pomáhá při řadě obtíží tam, kde klasická medicína nestačí, a dodává léčeným osobám energii a vitalitu. Přestože osoby poskytující tuto masáž se brání označení „léčitelé“, stejně jako oni při své práci používají síly, které označují jako „energie“, ale ve skutečnosti se jedná o iniciaci skrze dotek maséra. Pod pojmem „energie, pročištění energetických drah“ apod. se neskrývá nikdo jiný než Satan a jeho démoni. Pacientu je poskytnuta odměna ve formě zdánlivého přílivu energie, případné pocity hnusu provázející posednutí jsou naopak označovány jako „pročišťování“, aby náhodou pacient nepojal podezření, že něco není v pořádku.

Také reflexní masáž používá principy akupresury a pracuje s pojmy „energie, energetické pole, propojení energetického pole pacienta a ošetřujícího“, tedy má stejný démonický základ jako thajská a shiatsu masáž.

Jedná se vždy o praktiky, které vystavují klienta působení démonských duchů předávaných dotekem maséra, jenž je zpravidla sám osobou zasvěcenou démonům. Poskytovatelé těchto služeb mohou být snadno usvědčeni i díky tomu, že na masáže nabalují jiné esoterní praktiky, takže se lze nezřídka setkat s tím, že pacientům kromě masáže pohotově nabídnou také zasvěcení do reiki, holotropní dýchání, kineziologické vyšetření, detoxikaci, Bachovu terapii a další ohavnosti.

Ti, kdo chtějí následovat pravého Ježíše Krista Bible se tedy těmto praktikám musejí vyhnout.

Share This