Zjevení z Bible popisují poslední časy a konečný stav

Zjevení obsahuje informace proti proudu Času. Ty mají následující charakteristiku: Budou plně rozpoznány a) pouze v posledních časech samotných a za b) pouze lidmi, kteří přijali lásku k Pravdě. Ostatní budou z informací ze Zjevení vyrábět jen vlastní interpretace a vytvářet klamné nauky.

Z čisté logiky rozumu vyplývá, že je nutné ve sborech i v nejmenších společenstvích o dvou osobách provádět takzvané “prvočtení” Zjevení, ve kterých musíme ignorovat předchozí nejisté interpretace, případně předchozí názory můžeme zcela vynechat a předchozí učení zahodit. Musíme hledat úplnou shodu Zjevení se skutečnou, pravdivou situací světa. Musíme chápat plnou moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i principy úspěchu Bezbožnosti a Nepravosti u lidí. Musíme také chápat ve Zjevení popsané klíčové parametry chování lidí vůči sobě, tedy úplný rozpad mezilidských vztahů.

Zhlédnutí: 189

Translate »