Zjevení z Bible popisují poslední časy a konečný stav

Zjevení obsahuje informace proti proudu Času. Ty mají následující charakteristiku: Budou plně rozpoznány a) pouze v posledních časech samotných a za b) pouze lidmi, kteří přijali lásku k Pravdě. Ostatní budou z informací ze Zjevení vyrábět jen vlastní interpretace a vytvářet klamné nauky.

Z čisté logiky rozumu vyplývá, že je nutné ve sborech i v nejmenších společenstvích o dvou osobách provádět takzvané “prvočtení” Zjevení, ve kterých musíme ignorovat předchozí nejisté interpretace, případně předchozí názory můžeme zcela vynechat a předchozí učení zahodit. Musíme hledat úplnou shodu Zjevení se skutečnou, pravdivou situací světa. Musíme chápat plnou moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i principy úspěchu Bezbožnosti a Nepravosti u lidí. Musíme také chápat ve Zjevení popsané klíčové parametry chování lidí vůči sobě, tedy úplný rozpad mezilidských vztahů.j grey - Prvočtení Zjevení Přečteno 200 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 30 06 2022 08 49 34 150x150 - Prvočtení ZjeveníRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
 • fig 29 04 2022 08 55 05 150x150 - Prvočtení ZjeveníZjevení je určeno pro boží lid ve správný čas Účel biblických zjevení je pyšnými lidmi často vnímán zcela chybně - jako návod, jak se něčemu vyhnout. Zjevení v Bibli ale nejsou faktivké informace z budoucnosti, které nám snad mají pomáhat něčemu zabránit, zabít či podpořit nějaké lidi aby se snad…
  Tags: zjevení, v, a, budou, slovník
 • fig 21 07 2022 16 31 11 150x150 - Prvočtení ZjeveníPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, slovník
 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - Prvočtení ZjeveníFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, slovník
 • fig 17 06 2022 08 22 40 150x150 - Prvočtení ZjeveníLGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože…
  Tags: a, slovník
Translate »