Protože nejsme pověrčiví (rozuměj okultističtí), a důvěřujeme uznávané autoritě, tedy BIBLI, budeme v nejbližších dnech provádět důkladnou DEOKULTIZACI našeho bydliště.

Připravme se na to, že vyhodíme mnohé knihy, ale také mnoho dárků. Naši milí nám totiž rádi vozí ze zahraničních dovolených okultní “dárečky”.

Budeme tedy likvidovat:

  • Nejrůznější předměty typu “strážce”. Tedy různé obličeje visící nad vchodovými dveřmi, dětskými pokojíčky a podobně. Mohou mít i jiné podoby, například sloníčci či rybičky. Jejich tvůrce může mít velký prodejní úspěch právě proto, že vědomky či nevědomky zasvětil tyto předměty démonické službě.
  • Různé exotické sošky postaviček. V naprosté většině představují domorodá démonická božstva. Jejich uctíváním v podobě čestného místa ve vitrínce ze sebe děláme zbytečný terč démonickému útoku.
  • Různé zvláštní “hudební” nástroje. Bubínky, bušítka, chrastítka a třískátka nebyla stvořena pro vyznání citu k milované vlasti. Většinou jsou to předměty uctívání démonických bohů. Tak proč mít tyto modlářské předměty doma.
  • Knihy obsahující satanovo bláboly. Různé záhadologie, zaručeně pravé Dänikenoviny. Snáře, návody na věštění, vykládání karet a jiné okultní a magické hlouposti. Jejich vlastnictvím stvrzujeme, že chceme po démonech, aby nás vzdělávali a učili ke službě.
  • Dětské knížky, které obsahují hororové prvky a jiné okultnosti. To je ale největší problém. Zjistíme, že odebráním těchto předmětů dítě nebude mít již mnoho hraček. Alespoň uvidíme, k čemu jsme jej vychovávali.
  • Okultní filmy a příběhy na DVD a jiných nosičích. Člověk totiž viděnou “pravdu z obrazovky a plátna” podvědomě přijmá a je pak snadno ošálen skutečností, která je opravdu jiná.
  • Zvláštní dárky, které jsme dostali od lidí, co by na nás měli být správně naštváni. Můžou obsahovat informační podstatu kletby, a dokud jí nezlomíme, tedy nevymažeme, není bezpečné být jim v blízkosti. Nutno říci, že tato kletba či zlořečení mohla být provedena “nechtíc”, tedy bez přímého záměru.
  • “Léčivé” kameny a předměty na likvidaci “geopatogenních” zón. Jsou to samozřejmě jen čistě démonické věci. Démonické bytosti se nám snaží poradit, jak se co nejlépe připravit na službu jim a my jim tímto sloužíme a otvíráme brány. Na odstranění prapodivných problémů provázejících určitá místa máme jiné metody. Odstraňme proto teritoriální démony pomocí autority Ježíše Krista.

“Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.” (Deuteronomium18,9-14)

Příbuzný článek:

Řešení problémů s démony, Exorcizmus