V klasické medicíně stále více lékařů začíná pohlížet na nemoci těla jako na průvodní jevy něčeho porušeného v oblasti duše/ducha (částečně proto, že to požadují sami pacienti.)

Oblast psychologie je víc než jakýkoli jiný medicínský obor prosycena esoterikou a tedy ve službě Druhé Vědy. Běžně doporučuje a používá metody, které vystavují pacienty nebezpečí démonického posednutí, (hypnóza, regrese, pasivní meditace aj.)

Ale i v klasické medicíně stále více lékařů začíná pohlížet na nemoci těla jako na průvodní jevy něčeho porušeného v oblasti duše/ducha (částečně proto, že to požadují sami pacienti), nemluvě o tom, že už jsou celkem běžně doporučovány pacientům metody alternativní medicíny, jako je akupunktura, Bachova terapie, homeopatie.

Proto bude narůstajícím trendem odesílat pacienty s fyzickými symptomy také ke specialistům, kteří se zabývají duševnem člověka. (Např. obézní pacienti, kteří chtějí zhubnout, jsou už dnes podrobování kineziologickému vyšetření – údajně proto, aby se pro ně našla ideální forma pohybu). Tito specialisté jsou vyškoleni v používání metod, které se považují za neškodné, ale ve skutečnosti jsou vstupní branou pro démony. Satan si připravil dobrou půdu, jak zasáhnout velké množství lidí, aniž by si uvědomili, do čeho jsou zaplétáni. Medicína se tak postupně zcela promění v nástroj druhé vědy.

Je docela dobře možné, že na křesťany, kteří budou odmítat podrobit se démonickým léčebným postupům, bude nahlíženo jako na nezodpovědné a nespolupracující pacienty a začnou se na ně vztahovat i sankce.

Zhlédnutí: 398