Protože jim Mluvící Obraz slibuje zábavu a služby

Jeden z jevů doprovázejících Internetové Seznamky, (tedy netělesný způsob oslovování, vyhledávání a vybírání tělesných partnerů), je nechtěné upřednostnění lhářů před pravdomluvnými. Dochází k tomu takto:

Internetové (elektronické) seznamování je ženám Mluvícím Obrazem nabízeno jako výplň za zbývající fyzické služby, které Mluvící Obraz poskytnout ženě nemůže. Služby fyzické, údržba, pomáhání, tělesné rozkoše. Tedy v podstatě jako doplňkové služby k manželství, které ženy v Druhé Morálce s Mluvícím Obrazem (a tedy s maskulinitou systémové moci) měly.

Zábava nesmí mít žádné nepříjemné prvky. Při komunikaci si tedy ženy, které se chtějí BAVIT, automaticky vybírají jen takové kontakty, které je pořád baví a vždy se podbízí – ty co slibují naplnit podmínky služby ženě, které definoval Mluvící Obraz Šelmy Druhou Morálkou. Tento druh chování mají ale jen lháři a manipulátoři.

Požadavky žen na muže, které ženy vyučil Mluvící Obraz (například internetovými citáty) jsou nereálné, asociální a nesplnitelné. Proto ženy na seznamkách všechny normální muže vždy eliminují, a nechají se bavit pouze lháři.

Zhlédnutí: 1300