Možná si kladete otázku, proč jsme na tomto světě, proč existuješ ty a já, proč tu máme vše, co potřebujeme a proč vše tvoří tak dokonalý systém? Že by evoluce, výbuch a následné dokonalé uspořádání všeho a postupný vývoj miliardy miliard let, to vše jen tak, samo od sebe? Tomu snad nevěříte…

Proč nás Bůh stvořil?

Protože touží po láskyplném vztahu s bytostmi, které se svobodně rozhodnou Boha milovat. A tak Bůh stvořil čas, vesmír, Slunce, Zemi a vše na ní a nakonec Adama s Evou. Dal jim na výběr, protože chtěl, aby se mohli svobodně rozhodnout – cestu s Ním, nebo bez Něj. A Adam s Evou vybrali (hřích). Díky hříchu se lidé od Boha oddělili a rozdělili na ty, kteří chtějí žít s Bohem a na lidi, kteří Boha znát nechtějí. Více najdete v Příběhu všech příběhů.

Pokud po vztahu s Bohem toužíte, řekněte Mu to. Nebojte se, uslyší Vás kdekoliv. Jediné co potřebujete je upřimnost a opravdová touha. ČTĚTE BIBLI. Modlete se (mluvte s Bohem). Poznávání Boha je o vztahu mezi Ním a Vámi. Je to důvod, proč tu jsme.

Zhlédnutí: 1424