Nedávno jsme v jednom článku probírali, že démonům stačí vaše DVOJAKÉ SMÝŠLENÍ. Nepotřebují aby jste úplně konvertovali k démonickému učení, můžete klidně zůstat u svého. Úplně bude stačit, když ke svému původnímu učení nějakou novou pravdu PŘIDÁTE.

To vás totiž přivede k NEROZHODNOSTI a učiní vás to plně otevřené dalšímu přesvědčování pomocí promyšlených Manipulací.

Kdo chce být křesťanem, musí důvěřovat jen Bohu a nikomu jinému. Pokud Bůh říká, že se nemůžeme mít společenství se Světem, nemůžeme církve a jejich učení modernizovat své učení podle momentálních trendů. Když Bůh říká, že nás stvořil na Zemi ke svému obrazu, nemůžeme věřit satanu, že existuje ve Vesmíru spousty jiných civilizací. Když věříme Bohu, musíme očekávat příchod Bezbožníka Ohavnosti a připravovat se a vyučovat své bratry a sestry k ostražitosti. Když Bůh říká, že se nemáme klanět modlám, sochám a nikomu jinému, musíme nutně vidět Mariánský kult jako démonickou ohavnost.

Jakmile přijmeme nové učení od těch, co se nás snaží poučovat, dostali jsme se do pasti. Jakmile se nám zalíbí více interpretované Písmo více než skutečné, jsme v pasti.

Malé podobenství k přijetí dvojaké mysli pro dnešek:

Pyrotechnik má svého šéfa, který vždy správně poradí jaký drátek přestříhnout. V pondělí pyrotechnik zrovna pracuje na jedné bombě a poradí se se šéfem, kterému důvěřuje. Ten řekne: “stříhni červený”. Pyrotechnik to udělá a bomba se deaktivuje.
V průběhu týdne pyrotechnik pozná dalšího odborníka, který ho přesvědčí, že také mnoho ví o problematice.
V pátek pyrotechnik pracuje na náloži, kterou ještě nikdy neviděl. Zavolá šéfovi a ten mu řekne: “stříhni hnědý”. Jeho nový odborník ale řekne. Jsem specialista na tyto nové nálože a já říkám: “stříhni zelený”.
Co má nyní pyrotechnik udělat? Pyrotechnik narazil na zvláštní problém. Jak to, že oba rádci, kterým důvěřuje, se najednou neshodnou? Přeci se prezentovali oba jako odborníci a měli se přeci ve svých radách shodnout?

Takto se přesně projevují falešní učitelé…. dokud vás přesvědčují, že jsou správní a důvěryhodní rádci, jsou sladcí a úplně přesvědčiví. Když ale dojde na životně důležitou radu, najednou vás oklamou a směřují k vaší záhubě.

Viz například základní modlitby Římsko-katolické Církve:
http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/zakladni-modlitby/

Začíná to vcelku dobře, ale ejhle, za chvíli už vzýváme mrtvé, Královnu Nebes, Boží Matku a nakonec přímo Anděly. Jak primitivní klam, zcela jdoucí proti přikázáním Písma.

Zhlédnutí: 3