Proč je tolik různých Církví

Protože se jedná o lidské týmy, řídící se stejnými pravidly jako jakékoliv jiné zájmové skupiny. Vzájemná nevraživost mezi různými křesťanskými skupinami bývá veliká, ačkoliv se toto před veřejností skrývá.  Je to podobné jako u jiných lidských komunit, například motorkářských gangů.

To co samo sebe nazývá Církve jsou tedy Církevní Organizace, dalo by se říci “Organizace věřících něčemu”.
Zvláštní skupinu těchto organizací pak tvoří Rezervace pro křesťany.

Církevní Organizace jsou primárně určeny k sdružování a izolování lidí, kteří by mohli směřovat k následování Ježíše Krista a postavení se Satanu v Duchovním boji. V Církevních organizacích jsou striktně nařízena pravidla a doktríny konkrétní organizace a člen je musí dodržovat bez ohledu na rozporuplnost některých takových pravidel a doktrín s Biblí. Bible je buď zcela nahrazena, nebo z velké části doplněna o “příručky” a “skorobible” které musí členové studovat, dodržovat a vnímat  jako prioritní. Jinými slovy, takový člověk buď musí dát vědomě přednost učení lidí a následováním své organizace před Duchem Svatým a učením Bible,  (neboť taková je spravedlnost před Bohem, aby nikdo neměl výmluvu) nebo musí z takové organizace odejít, za což je prohlášen odpadlíkem. Odchody z Církevní Organizace jsou členům záměrně vysvětlovány a popisovány jako odpadnutí od Boha, (což je lež) ale díky tomu se velmi často stává, že lidé, sice správně spatří proti Bibli jdoucí činnost vlastní Církevní Organizace avšak ze strachu, že by museli odejít, nebo by byli dokonce vyhozeni v organizaci zůstávají a zavírají nad vším oči. Většinou nakonec najdou důvody proč jednají správně (aby uchlácholili své svědomí), případně přejdou do jiné Církevní Organizace, kde se ale tento proces opakuje.

Služebníci církevních organizací musejí prosazovat jejich doktríny i na úkor Pravdy. Členové Církevních Organizací, jsou-li konfrontováni s rozporem mezi tím, co učí Bible a co vyučuje jejich organizace, často reagují slovy: “zeptám se na to pastora/ faráře/ starších…” (Čímž dávají mimo jiné najevo, že primárně je pro ně rozhodující názor autority církevní organizace, ne to, co Bůh učí ve svém Slově.)

Později triumfálně přicházejí s tvrzením “pastor říkal, že to je v pořádku, …farář mi řekl, že takhle se to prostě v naší církvi (v našem sboru, společenství) dělá atd.” Nepřemýšlejí nad tím, že pastor, farář či jiný služebník organizace jim ani nemohl odpovědět jinak, než že je učení organizace, jíž slouží, správné a v pořádku. Pokud by odpověděl jinak, nemohl by nadále zůstat služebníkem dané Církevní Organizace, protože by přiznal, že organizace se rozchází s Božím slovem. Musí nutně žít podle rčení “koho chleba jíš, toho píseň zpívej”,. tedy musí “lobbovat” za doktríny učení dané organizace.

Mt 16,25  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Mk 8,35  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej
Příbuzné články:

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/rezervace-pro-krestany-2/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/povolena-temata-kazani-v-krestanskych-rezervacich/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/velke-procento-krestanu-nesnese-hutny-duchovni-pokrm/

https://odkrytepravdy.cz/nezarazene/ti-co-nalezli-pravdive-informace-jsou-zahy-tvrde-zkouseni/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/cirkevni-organizace/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/priklad-manipulace-prekladu-v-nbk-bible-preklad-21-stoleti-bible-21/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/chybne-dukazy-ze-nase-cirkev-je-urcite-spravne/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/krestane-sami-vyucuji-o-existenci-mimozemstanu/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/krestane-se-boji-vykazat-bludare-ze-sveho-stredu/

Zhlédnutí: 318