Na první pohled je zcela nesmyslné, aby oba dva zdánlivě protichůdné tábory, jakými Církevní Organizace a channeling duchovních bytostí jsou, mluvili o stejném jevu nárustu duchovnosti v posledním čase. Ve skutečnosti se ale nebude jednat o obrovské zvýšení zájmu o skutečnou Pravdu, ale spíše o vzrůst zájmu o přijetí vlastního názoru.

Bůh v Bibli říká “vyliji svého ducha a mnozí budou prorokovat”  ale také je také psáno “a Bůh sešle mocné dílo klamu, aby odsouzeni byli všichni, kdo nepřijali lásku k pravdě, ale zamilovali si nepravosti”.

Lidé prorokují, ale poměr mezi lživým a pravdivým zůstává spravedlivě zachován ve stejném poměru v jakém lidé milují pravdu a nepravosti. Tedy ve svém výsledku to bude mnohem více lživých proroctví.  Lháři budou čím dál více vnějšími projevy podobní křesťanským pojmům, protože Satan se nepotřebuje prezentovat jako NEPOZNATELNÝ A NEPOCHOPITELNÝ hinduistický brahmán, ALE JAKO BIBLICKÝ BŮH STVOŘITEL! Za toho se totiž chce vydávat. Tedy jinými slovy, hinduistická hra na schovávání podstaty Boha Stvořitele se mu v této fázi klamu už nebude vůbec hodit a proto jí odstraní.

Proto je pro Satana více než samotný hinduismus důležitější spojení hinduismu s křesťanstvím Církevních Organizací v poslední fázi klamu.