Přísaha je přesvědčování, že něco v budoucnu uděláme. Přísahy a sliby smysl pouze před jiným člověkem, neboť lidé nevědí co se stane. Přísaha nemá vůbec smysl před Bohem, neboť Bůh stvořil Čas a vidí co se stane. Přesvědčování ostatních lidí přísahou má ale dva důvody:

  • První je funkce uklidňování, utěšování člověka. Tu používáme, když potřebujeme někoho rozrušeného nebo rozzlobeného uklidnit či potěšit.
  • Druhá funkce je hanebné klamání, kdy vůbec nevíme, jak to dopadne, a nebo přímo chceme podat klamnou informaci.

Bůh rovnou vidí i to, co se stane až do konce, neboť sám leží mimo Čas, přísaha pro něho nemá žádný význam.

Přísaha může i z hodného člověka rovnou udělat před Bohem lháře. Bůh totiž zároveň s vyslovenou přísahou rovněž vidí, zda se podaří ji dodržet. To znamená, že je úplně zbytečné ji říkat, neboť je důležité co se opravdu stane a ne to, co jsme říkali. A žádný člověk neví, co bude za pár okamžiků, natož aby přísahal, co se stane v budoucnu.

Bůh proto v Písmu lidem vysloveně říká, aby před ním nikdy na nic nepřísahali a spíše se pokoušeli dělat svaté věci a činili neustále Pokání, tedy aby měnili své smýšlení, své názory. Aby měnili své srdce tak, aby milovali Svaté věci spravedlivých a nenáviděli věci tělesného rozumu.

Proto nepřísahejme před Bohem, prostě to udělejme

Proto před Bohem nemá smysl přísahat, což nám sám v Písmu přikazuje. Buď prostě to, o čem jsme měli v úmyslu přísahat, udělejme a k něčemu směřujme, nebo mlčme.

Důležitý projev Ducha Bezbožnosti mezi křesťany

Znovu a znovu vídám na evangelizačních akcích pokusy o vymítání démonů a zbavování lidí hříchů okultizmu, kde pastor či kazatel nutí vymítané osoby opakovat přísahy, že už se karet nikdy nedotknou a podobně. Toto je nesmírně nebezpečné a kontraproduktivní. Co si o tom máme myslet? Vypadá to, jako by takový pastor buď neznal Boží Slovo, nebo jako by chtěl lidi uvádět do akutního nebezpečí Boží zloby. Vždyť ani vymítaný, ani pastor neví nic o tom, co se přihodí další den. Můžete mít sebelepší přesvědčení, že se ničeho takového nedopustíte, ale jen čas ukáže,  jestli je to pravda.

Nedělejte ze sebe před Bohem lháře, Bůh je mimo Čas a okamžitě vidí, zda vaše Přísaha byla dodržena v budoucnu.

Zhlédnutí: 764