Příprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka

Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto:

  1. Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát.
  2. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu Obrazu a odvrácení od reálných mužů a od skutečné rodiny. Do pozice, kdy budou ženy vyčkávat na jakékoliv instrukce od sexuální Alfa autority Mluvícího Obrazu a splnily je, neboť to budou cítit jako svůj hlavní tělesný úkol.
  3. Zavést bipolární ideologie a na ně navázanou lidmi nesvrhnutelnou totalitu. A to takovým způsobem, aby neexistovala žádná skupina lidí, která by si nepřála její KONEC.
  4. Obrátit nenávist lidí zásadně nesprávným směrem, ke kolaborativním vládám.
  5. Mohutné dílo klamu způsobí, že lidé nebudou vůbec ničemu rozumět a ani nebudou vědět, kdo všechny věci působí. Kdo totiž bude chtít najít reálné vysvětlení, naprosto se nevyhne svědectví o Bohu a svědectví o veškeré bezbožnosti. Také bude muset varovat před příchodem Bezbožníka. Apolitické a “nenáboženské” vysvětlení zmatku nebude už nadále možné. Veškeré snahy vysvětlit události “vědecky” a bezbožně automaticky povedou k dalšímu prohloubení klamu.
  6. Mluvící Obraz se vypořádá i s mocí, která ze spolupráce na této démonské agendě profitovala (půjčovala tělo) a pak si chtěla tyto peníze volně užívat, obecně tedy “Nevětska”.
  7. Učiní lidi naprosto závislé na nakupování a prodávání pouze skrze oddanost systémové Šelmě a placení jejími čísly které identifikují každého člověka. Tím bude člověk úplným otrokem Mluvícího Obrazu a samozřejmě i terčem nátlaku jím ovládaných ostatních lidí.
  8. Zastavit činnost Mluvícího Obrazu a nasměrovat pak veškerá řešení pak učiní syn zatracení Bezbožník, který se tím pádem prohlásí za spasitele všech lidí a postaví se za všechno, čemu se říkalu bůh.

Samozřejmě že Církevní Organizace toto nebudou ani vyučovat ani zmiňovat a budou v maximální míře pracovat jako emisaři Bezbožnosti a příprava příchodu Bezbožníka. I tím bude otřesná Ohavnost stát tam, kde by být neměla.

Úplné podrobnosti se dozvíme v průběhu dění skrze Ducha Svatého a rozsuzování proroctví.