Věděl jsem, že díky Duchu budu jednou moci v tomto životě – pořád ještě milovat, přestože jsem zakusil zklamání, pořád ještě dávat, přestože už nic nemám, zůstat trpělivý, přesto že mě toho tolik podráždilo zůstat citlivý, přesto že se mi dostalo urážek, pořád ještě se držet naděje, přestože mi život dal pěkně zabrat.

Když nás překvapí Boží milost – ne dříve – budeme schopni uctívat.

Zázrak první – setkáme se z Bohem

Můžeme přijít k Bohu takový jací jsme: neřestní, žárlivý, zklamaní, ošklivý natolik, abychom zakoušeli pohrdání, sobečtí natolik abychom zasloužili odmítnutí, pyšní natolik, aby nás sráželi. Bůh nás přesto uvítá a bude se z nás radovat. Budeme vnímat že nás Bůh vítá, budeme pociťovat i jeho radost z nás. A jak se nás bude dotýkat milost, objevíme, že pod tou vší poskvrnou a pachem jsme vlastně krásní, dokonce žádoucí. Máme podíl na nádheře Kristově. Jsme čistí a patříme k Otcovu stolu. Chceme být dobří a moc jednat dobře je v nás. Když nás překvapí Boží milost, ne dříve, budeme schopni uctívat. Do té doby se snažíme s Bohem vyjednávat.

Pak budeme uctívat i tehdy, když nádor dál poroste a když lékaři usoudí, že je neoperovatelný. Budeme uctívat, i když selžou všechny naše pokusy o smíření s manželkou a s dětmi. Ba dokonce i tehdy, když teroristé povraždí tisíce lidí. Bude to bolet. Někdy to bude hodně bolet. Přesto budeme uctívat. Náležitě oceníme zázrak setkání.

Přistupuji-li k Bohu, musí mi jít především o to, abych ho poznal, ne o to, abych měl snažší život, ne aby se nabodnutí žíly podařilo na první pokus. Přicházím-li k Bohu, Duch oslavuje Krista tím, že vezme to, co je jeho – nekonečnou hodnotu jeho života, smrti a vzkříšení a šeptá mi do ucha: “Cesta je otevřená. Ať už se stane cokoli, Bůh vládne nad tím, na čem nejvíc záleží. Jen směle pojď. Přijď tak blízko, abys slyšel jak nad tebou Otec jásá radostí.” Ať už jsem na tom jakkoli, ať už čelím čemukoli, Bůh mi dovoluje vstoupit do jeho přítomnosti, naslouchá mi, rozumí mi a dává mi to, co jako milující Otec považuje za to nejlepší. Jemu buď sláva. To je to, o čem Duch mluví.

úryvky z knihy  Přibližte se k Bohu od Larryho Crabba

Zhlédnutí: 3