Pojem “dominantní muž” je díky Druhé Morálce překroucený do ryze negativní roviny. Když se dnes řekne “dominantní muž”, každá žena si pod tím představí chlapa, který svou ženu a děti mlátí, tyranizuje.

Žena a muž byly Bohem stvořeni tak, aby muž ženě vládnul. Dnes když se toto řekne, všechny ženy a téměř i muži se otřesou hnusem, protože to zdánlivě odporuje chladné logice. Stojí to i proti ďábelskému ideálu Partnerství. Ale skutečná vláda muže nad ženou spočívá v tom, že žena je šťastná, protože má trvalou péči a lásku, děti jsou zabezpečené a muži dělá velkou radost těšit svou ženu pozorností.

Stejně jako když se v Církevních Organizacích spekuluje nad tím, že v Bibli je ženám přikázáno aby na shromážděních nemluvily. Je to všemi dnes považováno za něco až skandálního, ale je to celé jen součástí nepochopení celého významu. Protože je opomíjen fakt, že muž má ve stejném Božím doporučení za povinnost vše své ženě podrobně vysvětlit v soukromí. Tak si také mohou povídat o Božích věcech a trávit společný čas v Božím Království zde na Zemi.

Zhlédnutí: 1164