Každý bude náboženský, nikdo se tomu nemůže vyhnout

Nadchází doba, kdy celý svět a myšlení každého člověka zaplaví náboženstvíBoží Odpůrce dosáhne toho, že bude každý člověk plně obeznámen a vyučen jeho učením a to takovým způsobem, že nikdo nebude moci zůstat nestranný, nenáboženský. Žádný jiný než médii vnucovaný názor nebude možné opřít VŮBEC O NIC.

Postup, kterým bude každému vnuceno náboženství

Věda a Ateismus.

Všechny dosavadní takzvané pilíře racionálních nauk, držících lidi zdánlivě od “náboženství a duchovnosti”, (převážně Věda a myšlenkový postoj Ateismus), jsou nyní přetvořeny na nové modly (druhou vědu) a pilíře přicházejícího náboženství Božího Odpůrce, který svou inteligencí dalece předčí lidskou chytrost. Satan moc dobře ví, že na člověka musí skrze lidské tělesné pocity a živočišnou, tělesnou moudrost  (Druhou Morálku).

pilíře přicházejícího náboženství Božího Odpůrce, který svou inteligencí dalece předčí lidskou chytrost a moc dobře ví, že na člověka musí skrze lidské tělesné pocity a živočišnou, tělesnou moudrost.

Nejrůznější duchovní cvičení a nauky zdraví.

Taktéž všechny duchovní směry dospějí ke sjednocení na stejné úrovni lží, které vyústí ve zdánlivě překvapivý závěr, že hlavní vedoucí nějaké cizí civilizace lidstvo založil a tudíž jemu patříme. Jak chytře nás biblický Satan zachytil do našich vlastních bájí a smyšlenek, kterou tvoří naše pyšné vysvětlení stvoření světa bez Boha prostřednictvím hledající Vědy.

Jedině pravý Boží člověk, milující Pravdu, rozpozná za tím vším se skrývající odpornou Satanskou lež a bude muset s nejvyšší trpělivostí snášet tyto strašné časy plné Nepravosti, Bezbožnosti a Ohavnosti.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/kazdy-clovek-musi-poslouchat/
https://odkrytepravdy.cz/slovnik/televize-a-media-jsou-cenzurovane-satanovo-moci/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/a-udelali-obraz-te-selme-tak-aby-mohla-mluvit/