Wikipedia zavádí už mnoho let novou logiku toho, co je “pravda”. Pravda je podle wikipedie to, co ověří dostatečné množství lidí.  Toto vnímání pravdy samozřejmě nebere v úvahu fakt, zda je pravda skutečně pravdivá. Doslovně říká, že pravda je to, co lidé za pravdu chtějí považovat. Z tohoto úhlu pohledu byla na nacistickém sněmu před druhou světovou válkou pravdou že válku chtějí všichni a že je válka skvělá. Kdyby tehdy byla wikipedie, bylo by tam napsáno že válka je krásná, protože by to většina akčních lidí “verifikovala”. Na Titanicu zase byla tělesná pravda že se nemůže potopit. Většina lidí na palubě by verifikovala skutečnost, že Titanic je “nepotopitelný”. Skutečná Pravda nikdy ani trochu nezávisí na tom, co si lidé MYSLÍ.

Verifikovaná pravda, pravda a její verifikovatelnost

Iluze pravdy daná opakováním tvrzení lidí je typická “tělesná pravda”. Tedy pravda podle toho, co si zrovna většina myslí. Taková pravda se vždy mění jen podle nálady, a jedná se vždy jen o módní výstřelek.