Nikdy nevíte, které je dílem lháře, který vás chce vést pomocí líbivých slov až ke své LŽI

Když chce mistr lhář oklamat spoustu křesťanů, snadno napíše “jakoby svědectví”, na které všichni křesťané budou říkat: “AMEN”, “Halelujah”. Lhářům je přeci dokonale známé, jaké věty a jaké příběhy mají “křesťanská svědectví” obsahovat, aby měli jejich čitatelé radost! Tomu se pak říká kontrafake, což je populární synonymum pro Nepravost.

Čtenáři dobře znějícího příběhu totiž budou text rychle šířit dále mezi své bratry a sestry. (Na Facebooku se to děje ve velkém) Lhář ale podává úplně lživé svědectví a manipuluje s důvěřivými posluchači. Vnucuje jim lživé představy o duchovních věcech přesně podle své potřeby. Tento nový fenomén “přátelského lhaní” je umožněn ANONYMNÍM PROSTŘEDÍM INTERNETU, kdy je vydávání se za přítele mimořádně snadné.

Lhář využívá faktu, že dostatečně líbivě znějící “prokřesťanské” svědectví bude skutečnými křesťany doporučováno mezi sebou, čímž se důveryhodnost textu AUTOMATICKY zvýší (co doporučuje kamarád má větší váhu), a to i když pochází původně od zcela neznámého člověka. Lhář si dále zajistí, že jeho psaní bude vyhledáváno skupinou lidí, kterým se líbilo.

Zlomyslné lidi baví, když můžou někoho klamat. Často tak hledají důvěřivé lidi jakéhokoliv úzkého zaměření (v tomto případě křesťany hledající nějaké informace mimo Cíkrevní Organizaci) a píšou jim povídkové příběhy takovým stylem, aby je nachytali ve slepé důvěře. Baví se tím, jak čtenáře napálí a jak se stávají jejich idolem a vzorem. Dají se poznat podle toho, že jejich psaní je vždy formulováno tak, aby ve čtenářích jen vyvolávalo nadšení.

Máme Biblickou jistotu, že falešná svědectví časem zcela převládnou nad skutečnými.

To je ono lechtání sluchu učiteli, kterými se křesťané obklopují

Pokud jsou mezi křesťany skupiny lidí, kteří si libují v konkrétních typech svědectví, může jim internetový lhář lechtat sluch příběhy, které jim bude vymýšlet, a takoví křesťané se dostanou do pasti lživého učitele, který může snadno pomocí síly jejich vlastní víry v blud úplně manipulovat jejich myšlením. Vždy jim pak do mysli zasadí Ducha Bezbožnosti, neboť to je úkolem lháře.

Z logiky Satanovy taktiky na oklamání celého světa vyplývá, že bude stále více “svědectví” o “setkání a bojích s démony”

Bude velmi mnoho “svědectví” o tom, jak bojovat s démony, jak vypadá Satanismus a co dělá za rituály. Naprostá většina bude JEN KLAM k odvedení pozornosti takových křesťanů, které tyto příběhy baví.

Mnozí křesťané už jsou velmi oklamáni a na Satana a démony NEVĚŘÍ. Takoví už pro Satana nejsou nebezpeční, neboť takové už ovládá svými naukami. Ti křesťané, co ale v Satana a démony věří,  jsou díky Církevním Organizacím a Křesťanským Rezervacím v pasti. Nevědí totiž, co je vlastně pravda a co jsou jen lži lhářů. Organizace a Rezervace totiž nedávají žádné informace k těmto věcem schválně.

Takoví křesťané jsou vydáni tlaku falešných “křesťanských svědectví” napospas. Jejich touha se “něco dozvědět” z nich velmi snadno udělá konzumenty psaní lhářů, kteří popisují “těžký, ale vítězný boj křesťanů s démony”. Takové čtení totiž dodává oněm křesťanům tělesné potěšení a pocit naděje v téměř prohrané bitvě.

Pozor na tento klam tělesného rozumu. Vítězství Krista není již v tělesné rovině. Svět lidí sám sebe odsoudí svými skutky a svým přilnutím k falešnému bohu Satanovu. V tomto světě žádné vítězné tažení křesťanů NENASTANE.

Pomůcka k rozeznávání falešných učení a nepravdivých svědectví

K odhalení falešných svědectví je možné použít srovnání s Příběhem všech příběhů, který falešné interpretace odhaluje. Je to text, který je určen k odhalování falešných učení.

Zbavení se takového klamu je velice náročné, je totiž velmi ponižující

Mnozí nezvládnou pokání z takového klamu. Je totiž pro ně příliš ponižující, že dlouho důvěřovali lháři, který jim poskytoval krásně křesťansky znějící vyučování, které vedlo k falešnému bohu. Nic však nepotěší Boha více, než když člověk beze studu odhodí celý klam lhářů.

Vysoce postavení členové Církevních Organizací ani nemohou něco takového udělat, neboť Organizace jsou postaveny z principu chybně a přiznání omylu v učení likviduje lidskou organizaci. A pak zůstává jen ta Boží Církev.

Vysoce postavení členové Církevních Organizací se ale svých míst ve vedení nechtějí vzdát a proto raději budou sami sebe přesvědčovat iluzí, že mají pravdu, než aby se stali “těmi nejmenšími služebníky”. Raději násilím přesvědčují svou mysl, aby věřila učení, které ospravedlňuje jejich názor, vysvětluje jejich funkci a ukazuje, že falešná učení jsou správná. Ale ten co se dere kupředu bude ponížen a ten, co činí pokání a ponižuje se, bude povýšen. Žádný lidský pán nebude nidky panovat nad pravou Kristovo Církví.

Členové Církevních Organizací tedy s napětím očekávají příchod toho, co najde dokonalou iluzi, do které mohou upadnout. Kdo je v té iluzi sjednotí, aby všichni mohli říci: “byli a jsme správně”. Čekají na sjednocení ve lži falešným Kristem.

Proč existuje tolik odboček ke lži na všech úrovních lidské komunikace

Aby člověk hledající něco jiného než Pravdu nenarazil na Pravdu “nechtíc”, jsou každému neustále dávány do cesty svodu ke lži. Takové pasti vytváří lidé, šířící antikristovská učení záměrně a nebo sami oklamáni. Lidé sloužící tomuto klamu vynaloží veškeré úsilí, aby jejich klam byl co nejdokonalejší. (Ostatně, duchovní vědění není zdaleka jediný obor, kde se projevuje naplno tvořivost lidského klamu. Zloději všech oborů často používají mistrný klam)

Budou se tedy dokonce i tvářit jako ti, co odhalují klamy ostatních. Jako falešní “obhájci pravdy”. (budou například katolíky obviňovat z modlářství, a přitom vyučovat jiný klam) Toto odhalování klamů svých kolegů lhářů budou ale používat jen jako rekurzivní past, jako uměle vyvolanou důvěru ve své vlastní kvality. Počítají s tím, že většina na tuto hru na “pomocníky” naletí.

příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/blud-o-tom-ze-sluzebnik-demonu-nedokaze-psat-biblicky/