Postfaktická doba a moc Mluvícího Obrazu Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy dokáže zpracovat zdrcující množství informací podle člověkem zadaných pravidel (což jsou algoritmy pro strojovou AI) aby vytvořil lidským rozumem nepřekonatelnou bariéru zpráv. Lidé prostě nemají takové mentální schopnosti a tolik času na čtení, takže pro člověka je množství informací generovaných MOŠ nezpracovatelné.

Díky elektronické podstatě Internetu se pojem “pravda” stal nedůležitý pro běžné uvažování. Na rozdíl od fyzických knih může internet neustále měnit svůj obsah a prezentaci svého obsahu. Tato průběžná změna obsahu se nazývá “vektrorování lži”. Díky tomuto proměnlivému informačnímu poli, kterými Mluvící Obraz lidi zahrnuje, se aktuální “pravdou” může stát každých pár dní něco například opačného.

To umožnuje zajímavý jev, kdy například kolaborativní vlády mohou tvrdit každý kvartál opačnou věc, ale celé informační pole má mezitím natolik jiný vektor klamu, že se pořád toto tvrzení jeví jako “rozumné a pravdivé”. Informační pole, kterým jsou lidé naprosto zavaleni, je tvořen z naprosté většiny z kontrafake, což je hlavní prostředek Božího Mohutného Díla Klamu realizovaného Mluvícím Obrazem.j grey - Postfaktická doba Přečteno 9502 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 04 04 2022 10 26 09 150x150 - Postfaktická dobaSatan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů. Satan, Šelma, Dávní had a drak Původ Satana, kdo je Satan Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cherubína (což je nejvýše…
  Tags: a, se, slovník, u
 • fig 16 06 2022 18 07 54 150x150 - Postfaktická dobaAntikrist, Bezbožník Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7) Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno konkrétně pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře, bezbožníka ohavnosti. Také je užíváno pro…
  Tags: a, že, se, z, slovník, u
 • book pages 2021302 1280 150x150 - Postfaktická doba1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • guru 317260 1280 150x150 - Postfaktická dobaMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že
 • fig 14 01 2022 13 57 22 150x150 - Postfaktická dobaLidmi vytvořená Hydra s mnoha hlavami a s rohy jako beránek, ale mluvící jako drak Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz Šelmy, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou. Co všechno je Mluvící Obraz Lidé stvořili mohutný aparát elektronického netělesného přesouvání informací (vědění dobrého i zlého-špatného) tak, aby…
  Tags: a, se, moš, mluvící, obraz, vlády, slovník
Translate »