Postfaktická doba a moc Mluvícího Obrazu Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy dokáže zpracovat zdrcující množství informací podle člověkem zadaných pravidel (což jsou algoritmy pro strojovou AI) aby vytvořil lidským rozumem nepřekonatelnou bariéru zpráv. Lidé prostě nemají takové mentální schopnosti a tolik času na čtení, takže pro člověka je množství informací generovaných MOŠ nezpracovatelné.

Díky elektronické podstatě Internetu se pojem “pravda” stal nedůležitý pro běžné uvažování. Na rozdíl od fyzických knih může internet neustále měnit svůj obsah a prezentaci svého obsahu. Tato průběžná změna obsahu se nazývá “vektrorování lži”. Díky tomuto proměnlivému informačnímu poli, kterými Mluvící Obraz lidi zahrnuje, se aktuální “pravdou” může stát každých pár dní něco například opačného.

To umožnuje zajímavý jev, kdy například kolaborativní vlády mohou tvrdit každý kvartál opačnou věc, ale celé informační pole má mezitím natolik jiný vektor klamu, že se pořád toto tvrzení jeví jako “rozumné a pravdivé”. Informační pole, kterým jsou lidé naprosto zavaleni, je tvořen z naprosté většiny z kontrafake, což je hlavní prostředek Božího Mohutného Díla Klamu realizovaného Mluvícím Obrazem.

Příbuzné články

 • MocnostiMocnosti jsou síly, které v našem Čase pohání procesy života na základě nám známých zákonitostí. Bez Času je zdrojem veškeré síly sám Bůh.
  Tags: a, se, božího, že, lidé, slovník, u
 • Antikrist, duch antikristaOznačení užívané pro muže Bezzákoného, který nastolí na zemi pořádek po zpustošení trýznivým Mluvícím Obrazem a s ním kolaborujícími vládami.
  Tags: a, se, že, obrazem, slovník, u
 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že
 • Mluvící Obraz ŠelmyLidmi vytvořená Hydra s mnoha hlavami Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou. Technicky se nejedná o nic nadpřirozeného nebo duchovního. Miliardy lidských vstupů, které Mluvící Obraz zpracovává, vytvaří jev, kdy se tento neživý subjekt projevuje jako živá bytost ovládající lidi. Co…
  Tags: a, se, moš, obraz, mluvící, vlády, slovník
Translate »