Postfaktická doba a moc Mluvícího Obrazu Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy dokáže zpracovat zdrcující množství informací podle člověkem zadaných pravidel (což jsou algoritmy pro strojovou AI) aby vytvořil lidským rozumem nepřekonatelnou bariéru zpráv. Lidé prostě nemají takové mentální schopnosti a tolik času na čtení, takže pro člověka je množství informací generovaných MOŠ nezpracovatelné.

Díky elektronické podstatě Internetu se pojem “pravda” stal nedůležitý pro běžné uvažování. Na rozdíl od fyzických knih může internet neustále měnit svůj obsah a prezentaci svého obsahu. Tato průběžná změna obsahu se nazývá “vektrorování lži”. Díky tomuto proměnlivému informačnímu poli, kterými Mluvící Obraz lidi zahrnuje, se aktuální “pravdou” může stát každých pár dní něco například opačného.

To umožnuje zajímavý jev, kdy například kolaborativní vlády mohou tvrdit každý kvartál opačnou věc, ale celé informační pole má mezitím natolik jiný vektor klamu, že se pořád toto tvrzení jeví jako “rozumné a pravdivé”. Informační pole, kterým jsou lidé naprosto zavaleni, je tvořen z naprosté většiny z kontrafake, což je hlavní prostředek Božího Mohutného Díla Klamu realizovaného Mluvícím Obrazem.

Zhlédnutí: 1603