Tento svět dospěl do své poslední fáze, a přesně jak nám Bůh už předem sdělil v Bibli, existují stovky a tisíce falešných cest, které se spojují v jednu širokou cestu do záhuby. A existuje také jediná úzká cesta k věčnému životu s BohemJežíš Kristus.

V jednom městě začal hořet hotel. Stalo se to v noci a v hotelu spalo plno lidí. Když na místo dorazili hasiči, všichni čekali, že se dají do práce, začnou hasit plameny a zachrání lidi. Místo toho hasiči udělali debatní skupinku a začali řešit, že by lidi, kteří ještě pořád spí, měli vzbudit nějak jemně, aby se moc nevylekali. A že je nutné prodiskutovat způsob, jak se dostat do zamčených pokojů, aby náhodou někoho neobtěžovali vpádem do soukromí.

Samozřejmě jde o zcela absurdní úvahu. Když je třeba zachránit lidi např. z ohně, nikdo nedebatuje nad tím, jestli je třeba dávat pozor, aby si zachraňovaní při akci neulomili nehet nebo neutrhli knoflík u košile.

Svět je v současné době ve velmi podobné situaci jako hořící hotel z úvodní ilustrace. Události pokročily natolik, že statisíce a miliony lidí jsou verbovány do služby Satanu skrze channelingové lživé démonské informace a sami tak umožňují démonům, aby jim uzavírali cesty k poznání Pravdy.

Křesťané jsou stále zodpovědní za to, aby odhalovali Satanovy lži a způsoby, jakými Satan klame lidi, a to bez ohledu na to, že těchto lživých cest stále přibývá.

V takové situaci už nelze řešit, jak pravdu lidem sdělovat jemně. Jednoduše už na to nezbývá čas. Je nezbytné pravdu sdělovat jasně a otevřeně, i když tím riskujeme, že se mnohých lidí dotkneme. Takoví lidé už si totiž sami zvolili, že nechtějí následovat Pravdu, ale jim vyhovující lživou iluzi vydávanou za “individuální” nebo “vlastní” pravdu.

Tento svět dospěl do své poslední fáze, a přesně jak nám Bůh už předem sdělil v Bibli, existují stovky a tisíce falešných cest, které se spojují v jednu širokou cestu do záhuby.

Existuje také jediná úzká cesta k věčnému životu s BohemJežíš Kristus

Protože den co den Satan křičí své lživé nabídky a vnucuje je lidem tak, aby je nemohli přeslechnout, není už čas opatrně ťukat okolo a přemýšlet, jak nejlépe lidem sdělovat, že upadli do pasti Satanovy lži. Není možné hledat kompromisní cesty sdělování pravdy a chlácholit lidi, že se vlastně nic neděje, situace už totiž bude jenom horší a horší. Pro ty, kdo se chtějí zachránit před přicházejícím Satanovým svodem už nezbývá skoro žádný čas, protože náš “hotel” je celý v plamenech.

Zhlédnutí: 155