Zjevení v Bibli popisuje budoucí čas, což si může dovolit póze Bůh Stvořitel, který toto zjevení učinil pro své věrné. Zjevení není určeno, aby se věci nestaly, ale aby je rozpoznali pouze ti co mají uši k slyšení.

Je tedy ZCELA jisté, že většina lidí Zjevení nepochopí, a vyloží si ho zcela chybně, podle své vůle a podle svého srdce – a tím se odsoudí. Tak jest.

Proto buďte připraveni OKAMŽITĚ zahodit veškerá předchozí zamilovaná učení a přijmout nové poznání, které přesně koresponduje se Zjevením. Tento akt se jmenuje Pokání, změna smýšlení. Ke starému se nevracejte. Bůh miluje ty, co zahodí dětská naivní učení a hledají Pravdu, neboť takovým patří dědictví.

Zhlédnutí: 31