Obzvláště pro ženy, které vyšly z okultizmu směrem k Bohu, je připravena past bludného učení, že je nutné trvale vést boj proti duchovním silám. Past tohoto učení spočívá v tom, že přímo vnucuje klamnou představu, že všechny síly démonů mají trvale právo útočit i na člověka, který patří Bohu.

Učení Rebeccy Brownové jsou dobrý příklad šíření tohoto zla

Jsou lidé, kteří se tváří jako že pomáhají lidem od závislosti na démonech, ale ve skutečnosti lidi stále udržují v jejich vlivu. Veškeré zlé působení zlých sil je možné pouze na lidi, kteří věří v jejich moc. Když věříme, že na nás zlo může, tak zlo může být vykonáno.

Ženy jsou v pasti drženy pomocí hrdosti že TO DOKÁŽOU, dělají pak zase magii

Pokud žena uvěří že musí proti temným silám bojovat, začne být nesmyslně hrdá na tuto doměle svou schopnost a sama začne šířit bludná učení. U ženských představitelek této víry jsou oblzvláště oblíbené knihy, které napsala Rebecca Brown. Rebecca Brown přímo živí ve čtenářkách představu jak přesně na ně démoni pořád útočí a jakým způsobem proti tomu vést rituály. To je samozřejmě proti Bohu a je to vysloveně lidský blud který napomáhá démonům.

Ženy se pak z tohoto bludu velmi obtížně dostávají díky vlastnosti, která se nazývá PÝCHA. Pýcha na vlastní schopnosti a dovednosti v umění obranné magie je naprosto stejná jako původní pýcha těchto lidí, kteří magii dělali kvůli pocitu moci. Obojí je však jen iluze, protože člověk nemá žádnou moc, pouze může sloužit jako ten, co je démony manipulován k páchání zla.

Share This