Každý z nás je zachycen v klamu sledování filmů. Lidé si začínají plést poznávání okolního světa se studováním otevřeně vymyšlených fikcí. Jinými slovy, lidé začínají vnímat svět podle falešných obrazů ve fantastických filmech, neboť nereálné zrakové vjemy z fimů začínají převažovat nad vjemy z reálného světa.

Lidé, seberte rozum do hrsti a nedělejte si názory na skutečné věci podle vymyšlených filmů!

První příklad toho, jak jsme v pasti klamu u filmů:

Koukáme například na film, kde zaniká svět, a někdo tam čte Bibli a něco říká o apokalypse. Všichni v kině nebo u televize říkají: “Jak já ty křesťany nenávidím, jak nenávidím ty křesťanské řeči o Posledním soudu, jak já nenávidím toho boha, takové hrůzy způsobil…” Přesně takové reakce pak čteme i v recenzích na takové filmy… recenzentni nadávají na to, že křesťanství je hrozné zlo, protože se to ve filmu jasně ukázalo, odvolávajíc se přitom na to, co předvedli herci ve filmu hrající postavy, které odpovídají autorově představě o křesťanech.

Musíme se z této šalby probrat! Všichni jsme omámení fikcí kterou v ohromném množsví konzumujeme!

To ve filmu PŘECI NEbyli křesťané, NEbyl to Bůh, NEbyla to Apokalypsa, NEbyl to náš svět co jsme viděli na obrazovce! Byl to JEN FILM!.

Lidé, co tam recitovali Bibli NEbyli křesťané v realitě. Byli to jen herci, kteří se podle výmyslů autora snažili hrát roli, ABY KŘESŤANY PŘIPOMÍNALI. Aby jste si vy mysleli, že takoví křesťané opravdu jsou a že tak budou reagovat, až se budou ony NEREÁLNÉ věci dít. Neberme podvědomě, že se to co je ve filmu tak skutečně musí stát. Ale je to všechno jen směšná fraška a PAST FIKCE.

Druhý příklad: Kdyby někdo mluvil o vás stejně lživě, jako filmy mluví o Bohu, velice by se vám to nelíbilo

Představte si, kdyby někdo o vás točil vymyšlené příběhy, za které by vás ale diváci odsuzovali a trestali

Představte si, že by někdo točil smyšlený seriál o vás. V tom seriálu by herec hrající vaší osobu byl umisťován do různých nereálných situací (které nemůžou nikdy nastat) a podle autorova scénáře by je herec hrající vaší osobu kuriózně řešil.
Vy by jste pak byli zváni na různé konference, kde byste MUSELI obhajovat a nést zodpovědnost za své chování ve filmu. Připadalo by vám normální vysvětlovat, proč jste ve filmu nechal explodovat autobus, aby jste zachránil město nebo podobně? A co teprve, kdyby vás za hercovo chování lidé nenáviděli, plivali by na vás a udělili by vám pokutu za přestupky. Křičeli byste: “blázni, to ale nejsem já, to je jen herec co hraje jako že jsem to já, mě podle toho vymyšleného filmu přeci nemůžete soudit”

Přesto se dnes stejně zmateného uvažování dopouští už většina populace pacifikována fikcí médií. Lidé si vytvořili názor na chování Boha, na chování křesťanů, na konec světa, na Bibli, na možnosti vědců a představitelů pohanských náboženství skrze filmy, kde herci takové lidi hrají.
Lidé, seberte rozum do hrsti a nedělejte si názory na skutečné věci podle vymyšlených filmů!

Z fiktivních filmů si NEMŮŽEME BRÁT ŽÁDNÉ PONAUČENÍ nebo z nich vyvozovat JAKÉKOLIV názory. Je to jako by soudce soudil případy podle detektivních povídek a komixů, které si nechal na zakázku vymyslet od spisovatelů!

Fiktivní filmy jsou divy a zázraky pro ty, co nemilují Pravdu, tak aby se mohl každý zamilovat do své iluze. Tak praví Bůh Bible

Satan ví a počítá s tím, že vizuální vjemy se do lidského mozku zapisují, jako by to byla Pravda. Člověk sice určitou dobu sebepřesvědčuje svůj mozek, že to co viděl nebyla Pravda, tato činnost přiřazování nepravdivého vnímání tomu co bylo viděno vlastníma očima má na lidské vnímání zničující vliv. Časem se to začne každému plést. Lidé začínají z nepravdivé fikce sbírat své poznání reality. Začínají žít ve fikci. (Například členové Církevních Organizací mají svou milovanou “křesťanskou fikci”, kde si hrají vlastní představu Boha, Pravdy a a spravedlnosti).

Zrakové vjemy vnímáme jako by to byla pravda

U duchovních filmů Satan počítá s tím, že lidé nechtějí Pravdu a Pravda je nezajímá

Tak jako dospívající děvčata hltají seriály pro mladé dívky, aby podvědomě načerpaly prožitky a různé možnosti řešení a reakcí mezilidských a milostných vztahů (baví je to, protože je to pudově zajímá a hledají se v tom), tak všichni ostatní sledují sci-fi, aby hledali svůj svět, kde se vše odehrává podle jejich vysněných pravidel. Tak se lidé vyučí v tom, jak se chová americký prezident, když přiletí invaze mimozemšťanů, jak se chovají křesťani když poznají, že Bůh neexistuje, jak se chovají vědci, když se naučí porušit neporušitelný Čas. Naučí se tedy, jak se děje něco, co se nikdy nestane. Naučí se fiktivní realitu!

Děvčata ale často poznají, že režisér přehání, když se jejich postavy v seriálu chovají nemožně a nebo se stane v seriálu něco naprosto nereálného. U sci-fi ale například podle komentářů k recenzím vidíme, jak lidé nenávidí “ty stupidní náboženský kecy křesťanů”, ke kterémuž názoru je dovedlo sledování smyšlené fantazie. Tedy reakce, hodná školního děcka začíná být hlavní reakcí dospělých. Nutno podotknout, že veškeré současné i budoucí filmy jsou zaměřeny na vytvoření falešné představy o Bohu a o křesťanství, jsou k tomuto svodu totiž určeny.

Kdykoliv tedy uvidíte sci-fi o světě, vesmíru a Bohu, nebuďte jako děcka. Není to skutečnost, jsou to jen herci a smyšlenky. Nejsou mimozemské civilizace kromě andělů Božích, démonů a žalobce lidí Satana. Sama šalba démonů, kteří přesvědčili většinu lidstva že jsou takzvaní mimozemšťané je asi tak stejně vtipná,  jako by kapsáři v obchodě přesvědčili živnostníka, že už se nekrade, ale zboží se kvantově převibrovává do jiných dimenzí a proto mu z pultů ubývá.

Není možné cestovat Časem, neboť je to Boží síla tvoření a života. Jevy, které vidíte ve filmech, nejsou pravdivé, je to jen pohádka. Netvořte si tedy svou představu o realitě pomocí těchto pohádek.

V pacifikaci fikcí jsme zachyceni díky filmům všichni. Můžeme se přistihnout, jak lidem vysvětlujeme, proč se “křesťané” v nějakém filmu chovali zrovna tak a tak, nebo proč bůh ve filmu udělal toto a jaký k tomu měl vysvětlení. Jsme tak omámení, že si vůbec neuvědomujeme, že toto vysvětlování je VYSVĚTLOVÁNÍ POMATENCŮ, že to vysvětlovat vůbec nemusíme, protože to je jen pohádka s herci!