Vysvětlení proč to vypadá, že média jsou řízena tajuplnou externí mocí

Pod slovem “média” můžeme i nadále uvažovat POUZE internet a jeho sociální sítě. Ostatní “původní” zdroje už jen opakují stejný obsah.

Existuje množství lidí, kteří pláčou nad nástupem absurdity a tajuplné anonymní totality nazývané například pojmem „deepstate“ (většinou reprezentovanou údajnými tajnými spolky, ilumináti, židozednáři aj.). Ta údajně řídí média a akademickou obec k nějakému cíli (vektorizace informačního pole je patrná každému), ale nikdo se jí nemůže vzepřít protože nikdo neví, kdo za tou mocí stojí. Lidé sami sebe zahrnují kontrafake teoriemi o původci této moci.

Jednoduché vysvětlení poskytuje pátá artifologická věta

Dříve dokázala masmediální data vyprodukovat pouze redakce plná školených profesionálů s dobrou organizací práce a řemeslnými dovednostmi. Čtenáři četli JEN výsledky velmi drahé práce. Jedno zda pravdivé či nepravdivé, ale VELMI drahé.

S příchodem internetu se zprávy šíří ZDARMA a může je psát KDOKOLIV. Na šíření těchto zpráv nejsou nutné žádné PENÍZE a velké redakce dostaly zdrcující konkurenci. A jelikož lidé vždy budou číst jen to co chtějí číst, ROZHODUJÍCÍ METRIKOU NENÍ ŽE SE K NIM INFORMACE JAKO DRAHÝ PRODUKT DOSTALA, ALE POUZE ZDA JE INFORMACE ZÁBAVNÁ.
Nevítězí tedy velká redakce, ale vítězí ten, kdo dokáže lépe čtenáři lechtat sluch “vzrušujícím” čtením. (Fake news, literární formát imitující zpravodajství, nebo nepřekonatelné kontrafake, neboli Nepravost)

Aby v této nové metrice šíření obstály původní rekace se spoustou PLACENÝCH zaměstnanců, musí se přizpůsobit nové metrice uživatelských požadavků:

MUSÍ PSÁT PŘESNĚ TO, CO VZBUZUJE NEJVĚTŠÍ EMOCE A UMOŽNÍ VYDĚLÁVAT.

Pokud by se velké redakce soustředili na reálný svět mimo Obraz MOŠ, neměly by čtenost a musely by být uzavřeny.

To pak pro okolní pozorovatele působí, že jsou všichni řízeni cenzorní autoritou a poslušností k nějaké organizaci… Ale je to jen síla peněz, kořenu veškerého zla.

Jiné formulace téhož poznání o iluzi obrovské cenzury k citacím

Tak jako si člověk vybírá kuchyně podle své chuti, tak si dnes vybírá informace. V čínské, indické, italské restauraci očekává jejich specifický styl. U médiích řízených “systémem” čtenář očekává tvrdé a nekompromisní sdělení o systémové moci. Proto co očekává, musí dostat.

Mnoho lidí plačtivým tónem oznamuje brutální cenzurování, obrovskou předpojatost médií která nekriticky brání vládnoucí moc a vystupují v extrémní pozici. Kdo za tím stojí? Kupodivu pouze peníze. Klasické redakce nemohou konkurovat zdarma šířeným atraktivním zprávám a proto musí v zájmu své záchrany zaujmout extrémní pozici a bojovat o čtenáře atraktivním, emoce vzbuzujícím, bulvárně totalitním vyjadřováním – které od tohoto týmu čtenář prostě VYŽADUJE.

Zhlédnutí: 17