A tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit

Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který lidé byly puzeni vytvořit tak, aby mohl sám mluvit. Tento jev popisuje Bible jako dobu, kdy Mluvící Obraz Šelmy získá ústa, aby mohl mluvit velké věci, rouhavé vůči Bohu, rozumu a proti lidem. Různé ideologie a totalita, která jako otřesná Ohavnost zachvátí celý svět.

Den Deklarace je vzletný název pro den, kdy padne první Věda a rozum (Bude odstraněna ta překážka) a nastoupí Druhá Věda jako Bohem seslané mohutné dílo klamu. Tedy okamžik, od kterého nebudou mít informace Mluvícího Obrazu Šelmy žádný smysl a prakticky vše bude klam, pro lidi “záhadně” do sebe zapadající. Nastává tak všeobecná pacifikace fikcí, tedy divy a zázraky, kterými jsou klamáni ti, co míří do záhuby. Jediná Pravda zůstává – ta Bohem zjevená. Zde je zapotřebí trpělivosti Božího lidu, protože zprávy o válkách a bojích povedou všechny k úzkosti, strachu a soužení jaké tu nikdy nebylo. Nenechte se ale Šelmou a jejím Mluvícím Obrazem oklamat, neboť úmysly Satana jsou nám zřejmé a dávno je všichni známe.

Share This